⭐️ Klanten beoordelen ons met een 9.2

Boekhouding eenmanszaak

De wet schrijft voor dat je als ondernemer ten alle tijden verplicht bent om je vermogenstoestand betreffende je onderneming zodanig te ordenen dat ten alle tijden de rechten en verplichtingen duidelijk blijken alsmede de heffing van de belastingen duidelijk zijn.

Contact opnemen

Wat moet er zichtbaar worden vanuit mijn administratie?

Er moet een logische opbouw zijn van je inkopen, verkopen, contant/pinbonnen en je zakelijke bankmutaties. Hoe je dit allemaal bijhoud mag je zelf bepalen. Wat we vaak zien is een Excel programma waarin alle inkomsten en uitgave worden geregistreerd. Mooier is het om het bij te houden in een boekhoudprogramma. Er zijn tegenwoordig heel veel software leveranciers die software aanbieden in de Cloud. Voor een vast bedrag per maand kun je gebruik maken van zo’n programma.

Belangrijk is dat je je boekhouding 7 jaar moet bewaren. Denk hierbij aan offertes, facturen, bankafschriften en urenadministratie.

Administratieplichtigen zijn gehouden van hun vermogenstoestand en van alles betreffende hun bedrijf, naar de eisen van dat bedrijf, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde hun rechten en verplichtingen alsmede de voor de heffing van belasting overigens van belang zijnde gegevens hieruit duidelijk blijken. (art 52 awr)

ZZP-Next werkt waar je ook bent.

Offerte aanvragen
0318 742154