Menu

Wijzigingen 2015 voor de ZZP ondernemer

25 september 2014

De derde dinsdag van september is geweest, op deze Prinsjesdag maakt het kabinet de plannen voor 2015 bekend. Vooral het belastingplan 2015 zorgt voor de nodige wijzigingen. Wijzingen die ook voor de ZZP’er van belang zijn. In deze blog willen wij de belangrijkste wijzigingen die voor u van belang zijn doornemen. Uiteraard staan wij u graag te woord bij vragen.

De VAR verklaring verdwijnt

De belastingdienst had al aangekondigd dat er iets zou gaan veranderen met de VAR verklaring. Daarom is de VAR verklaring voor 2014 ook begin 2015 geldig. Inmiddels is bekend dat de VAR verklaring plaats maakt voor de BGL. De Beschikking Geen Loonheffing. Deze beschikking lijkt op de VAR maar is toch anders. De beschikking geeft aan dat er geen loonheffing hoeft te worden ingehouden door de opdrachtgever. Echter is het niet meer zo dat een opdrachtgever automatisch gevrijwaard is voor naheffingen. Zowel de opdrachtgever als de ZZP’er zijn verantwoordelijk voor de gegevens die verstrekt zijn bij de aanvraag. Begin 2015 zal meer bekend worden over de feitelijke uitvoering van deze regeling. Duidelijk is dat de overheid er alles aan zal doen om schijnzelfstandigheid te bestrijden.

Kind regelingen

Veel ZZP’ers zijn naast ondernemer ook ouder. Daarom zijn wijzigingen in regelingen voor kinderen ook van belang voor de ZZP’er. Vanaf 1 januari 2015 zijn er nog vier regelingen die ouders financieel ondersteunen. Dat zijn de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige zeven regelingen verdwijnen, of gaan op in andere regelingen. De (aanvullende) alleenstaande ouderkorting en ouderschapsverlofkorting worden per 1 januari 2015 afgeschaft. Dat geldt ook voor de aftrek voor het levensonderhoud van kinderen. Deze maatregelen treffen met name gescheiden ouders.

Lage BTW tarief in de bouw

Het lage BTW tarief in de bouw blijft tot 1 juli 2015 bestaan. Dat is goed nieuws voor de ZZP ondernemer in de bouw. Op zich is dit geen nieuws want de regeling bestaat al geruime tijd. Wel is het nu vrijwel zeker dat de verlaging na 1 juli 2015 verdwijnt. Het is daarom goed om te weten dat 6% mag worden toegepast bij projecten die voor 1 juli 2015 worden afgerond. Hou daar bij de planning en uitvoering van opdrachten rekening mee.

Eigen woning

Voor de eigen woning veranderen er een paar zaken. Deze wijzigingen zijn vooral van belang voor ondernemers met twee woningen of een restschuld. De rente op de restschuld van hypotheken is nu 10 jaar aftrekbaar en dit wordt verlengd tot 15 jaar. Indien iemand beschikt over twee woningen dan is de hypotheekrente gedurende 3 jaar voor beide woningen aftrekbaar. Dit was al zo maar deze regeling wordt definitief.

Schenking 100.000 euro voor eigen woning

De regeling waarbij tot een bedrag van 100.000 euro kan worden geschonken voor de aflossing van de eigen woning zal niet worden verlengd na 1 januari. Het is daarom van belang om nog goed na te gaan of er een mogelijkheid is om van bijvoorbeeld de ouders een bedrag van 100.000 euro belastingvrij te ontvangen waarmee de eigen woning schuld kan worden afgelost.

Nieuw belastingstelstel

Het kabinet heeft aangekondigd om structureel na te gaan denken over een nieuw belastingstelsel. In dit stelsel zullen belastingen meer komen te liggen bij consumptie in plaats van bij loonkosten. Er is al langere tijd een discussie in Den Haag over de toekomst van de zelfstandigenaftrek. Hoe dat in de nieuwe plannen zal uitpakken is niet duidelijk, wij volgen dit uiteraard voor u. Het zelfde geld voor de autoregelingen ook de fiscale behandeling van de auto zal wijzigen.

ZZP administratie voor zelfstandige ondernemers

Voor een vast bedrag per maand (abonnement) ben je als zzp´er verzekerd van onbeperkt deskundig advies en actieve betrokkenheid. Vragen? ZZP-Next heeft de antwoorden. Ook handig: je boekhouding staat voortaan volledig online op een veilige plek in de cloud. Daardoor heb je altijd inzicht in actuele cijfers. Waar en wanneer je maar wilt.

ZZP-Next advies?