Menu

Wanneer ben ik ondernemer voor de inkomstenbelasting?

12 juli 2019

Wanneer ben ik voor inkomstenbelasting een ondernemer?

Om ondernemer te zijn voor de inkomstenbelasting moeten je activiteiten zich afspelen in het economisch verkeer en moet er winst te verwachten zijn. Als je activiteiten zich afspelen in de hobby- of familiesfeer, ben je geen ondernemer voor de Inkomstenbelasting.

3 bronnen van inkomen

Voor de Inkomstenbelasting zijn er drie bronnen van inkomen:

  • Winst uit onderneming;
  • Loon uit dienstbetrekking;
  • Resultaat uit overige werkzaamheden.

Onder welke bron jouw inkomsten vallen, is afhankelijk van een aantal factoren. De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. 

Na de aanmelding bij de Kamer van Koophandel wordt de inschrijving beoordeeld. Waar dan bijvoorbeeld op wordt gelet, is:

  • Maakt je winst? Zo ja, hoeveel?

Als je alleen een heel lage winst hebt of structureel verlies lijdt, is het niet aannemelijk dat je winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.

  • Hoe zelfstandig is je onderneming?

Als anderen bepalen hoe je jouw onderneming moet inrichten en hoe je je werkzaamheden uitvoert, ontbreekt de zelfstandigheid en is er meestal geen sprake van een onderneming.

  • Hoeveel tijd steekt je in jouw werkzaamheden?

Als je erg veel tijd aan een activiteit besteedt zonder dat dat rendement oplevert, is er meestal geen sprake van een onderneming. Je moet daarentegen wel voldoende tijd aan je werkzaamheden besteden om deze rendabel te maken.

  • Wie zijn jouw opdrachtgevers?

Je streeft ernaar om meerdere opdrachtgevers te hebben, onder andere om betalings- en continuïteitsrisico’s te verminderen. Wanneer je meerdere opdrachtgevers hebt, neemt je afhankelijkheid van een of enkele opdrachtgevers af en neemt je zelfstandigheid toe.

  • Hoe maakt je jouw onderneming bekend naar buiten?

Je bent voor jouw bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn, moet je je voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclames, eigen briefpapier een website of uithangbord.

  • Loop je ‘ondernemersrisico’?

Bestaat er een kans dat jouw opdrachtgevers niet betalen?

  • Ben je aansprakelijk voor de schulden van jouw onderneming?

Als je aansprakelijk bent voor de schulden van jouw onderneming, dan ben je mogelijk ondernemer.

 

Heb je twijfels of je voor de inkomstenbelasting als ondernemer wordt gezien? Neem gerust contact met ons op en wij leggen het je graag uit.

ZZP administratie voor zelfstandige ondernemers

Voor een vast bedrag per maand (abonnement) ben je als zzp´er verzekerd van onbeperkt deskundig advies en actieve betrokkenheid. Vragen? ZZP-Next heeft de antwoorden. Ook handig: je boekhouding staat voortaan volledig online op een veilige plek in de cloud. Daardoor heb je altijd inzicht in actuele cijfers. Waar en wanneer je maar wilt.

ZZP-Next advies?