Menu

Op dit moment zijn er al meer dan een miljoen zzp’ers zijn in Nederland. Dit alleen zou al een reden moeten zijn om in de miljoenennota te staan. Helaas is deze groep zo goed als overgeslagen tijdens de presentatie vorige week. Niets over de eventuele afschaffing van de zelfstandigenaftrek, verplichte verzekeringen of pensioen voor deze grote groep.

Waar is dan wel over gesproken? Een blog met antwoorden in twee delen. Vandaag deel 2.

Eenmalige schenking eigen woning verhoogd
De vrijstelling voor de eenmalige schenking voor de eigen woning wordt verhoogd en verruimd. In de eerste plaats wordt de vrijstelling structureel verhoogd van € 53.016 (2016) tot € 100.000 (2017). Daarnaast komt de beperking te vervallen dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind. U kunt straks ook buiten de gezinssituatie gebruik maken van de vrijstelling. Wel blijft de beperking van kracht dat de begunstigde tussen de 18 en 40 jaar moet zijn.

Bijtelling auto
Het aantal bijtellingspercentages gaat van 4 naar 2 in 2017. Voor 2016 hebben we nog te maken met 4 bijtellingspercentages t.w. 4%, 15%, 21% en 25%. Wil je nog gebruik maken van de gunstige percentages, kun je overwegen in 2015 of 2016 nog een nieuwe auto aan te schaffen.

Vermogen in Box 3
De vermogensrendementsheffing gaat beter aansluiten bij de werkelijk behaalde rendementen op het vermogen in box 3. Het heffingsvrije vermogen gaat met ingang van 1-1-2017 omhoog naar € 25.000.

Stimulering Startups en innovatie
Om innovatieve en startende bedrijven die op zoek zijn naar financiering te helpen heeft het ministerie van Economische Zaken de twee belangrijkste fiscale regelingen samengevoegd. Door de samensmelting van de Research en Development Aftrek (RDA) en de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) wordt deze aanvraagprocedure voor bedrijven eenvoudiger.

Het kabinet maakt hier volgend jaar 100 miljoen euro en vanaf 2017 115 miljoen euro voor vrij. In 2017 komt er ook 50 miljoen euro extra bij voor de stimulering van startups en het midden- en kleinbedrijf (MKB), het zogenaamde durfkapitaal. Daarnaast wordt komend jaar het speciale programma voor startende ondernemers, Startup Delta, voortgezet.

Lees ook deel 1 van deze blog voor ZZP-ers

 

ZZP administratie voor zelfstandige ondernemers

Voor een vast bedrag per maand (abonnement) ben je als zzp´er verzekerd van onbeperkt deskundig advies en actieve betrokkenheid. Vragen? ZZP-Next heeft de antwoorden. Ook handig: je boekhouding staat voortaan volledig online op een veilige plek in de cloud. Daardoor heb je altijd inzicht in actuele cijfers. Waar en wanneer je maar wilt.

ZZP-Next advies?

Op dit moment zijn er al meer dan een miljoen zzp’ers zijn in Nederland. Dit alleen zou al een reden moeten zijn om in de miljoenennota te staan. Helaas is deze groep zo goed als overgeslagen tijdens de presentatie vorige week. Niets over de eventuele afschaffing van de zelfstandigenaftrek, verplichte verzekeringen of pensioen voor deze grote groep.

Waar is dan wel over gesproken? Een blog met antwoorden in twee delen. Vandaag deel 1.

Verklaring Arbeidsrelatie vervalt
Wat wel gepresenteerd is, is het vervallen van de VAR. Deze wordt vervangen door een nieuw systeem van overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze overeenkomsten bieden vooraf zekerheid over de gevolgen voor de loonheffing
Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn straks samen verantwoordelijk voor (het beoordelen van ) de arbeidsrelatie en eventuele aanspraken achteraf. Bijvoorbeeld wanneer de Belastingdienst een dienstverband constateert.
Er komen modelovereenkomsten per sector. Deze publiceert de Belastingdienst straks op de eigen website. ZZP’ers en bedrijven kunnen de contracten downloaden, invullen en (steeds opnieuw) gebruiken.
Een opdrachtgever mag ook voor alle opdrachtnemers tegelijk een eigen overeenkomst opstellen voor een soortgelijk werk. Na goedkeuring door de Belastingdienst is ook dit contract opnieuw te gebruiken.

Inkomstenbelastingtarieven middeninkomens omlaag
De inkomstenbelastingtarieven in de 2e en 3e schijf gaan omlaag. In de eerste schijf stijgt het tarief minder dan voorzien. De inkomensgrens naar het 52% tarief wordt verlegd van € 57.585 naar €66.421. In 2017 zullen de percentages in de 2e en 3e schijf stijgen met 0.2% punt.

Verhoging arbeidskorting voor lage in middeninkomens
De maximale arbeidskorting wordt verhoogd waardoor werkenden er op vooruit gaan . De arbeidskorting wordt tot een inkomen van € 34.000 verhoogd naar € 3.103.

Verhoging inkomensafhankelijke combinatiekorting
De maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt verhoogd naar € 2.769. deze korting geldt voor een arbeidsinkomen tussen de € 4.884 en € 32.970.

Kinderopvangtoeslag
Vanaf 2016 wordt de kinderopvangtoeslag voor iedereen verhoogd.

Maar er is meer. Volgende week deel 2 van deze blog.

ZZP administratie voor zelfstandige ondernemers

Voor een vast bedrag per maand (abonnement) ben je als zzp´er verzekerd van onbeperkt deskundig advies en actieve betrokkenheid. Vragen? ZZP-Next heeft de antwoorden. Ook handig: je boekhouding staat voortaan volledig online op een veilige plek in de cloud. Daardoor heb je altijd inzicht in actuele cijfers. Waar en wanneer je maar wilt.

ZZP-Next advies?