Menu

De wet schrijft voor dat je als ondernemer ten alle tijden verplicht bent om je vermogenstoestand betreffende je onderneming zodanig te ordenen dat ten alle tijden de rechten en verplichtingen duidelijk blijken alsmede de heffing van de belastingen duidelijk zijn.

Wat moet er zichtbaar worden vanuit mijn administratie?

Er moet een logische opbouw zijn van je inkopen, verkopen, contant/pinbonnen en je zakelijke bankmutaties. Hoe je dit allemaal bijhoud mag je zelf bepalen. Wat we vaak zien is een Excel programma waarin alle inkomsten en uitgave worden geregistreerd. Mooier is het om het bij te houden in een boekhoudprogramma. Er zijn tegenwoordig heel veel software leveranciers die software aanbieden in de Cloud. Voor een vast bedrag per maand kun je gebruik maken van zo’n programma.

Belangrijk is dat je je boekhouding 7 jaar moet bewaren. Denk hierbij aan offertes, facturen, bankafschriften en urenadministratie.

 

Administratieplichtigen zijn gehouden van hun vermogenstoestand en van alles betreffende hun bedrijf, naar de eisen van dat bedrijf, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde hun rechten en verplichtingen alsmede de voor de heffing van belasting overigens van belang zijnde gegevens hieruit duidelijk blijken. (art 52 awr)

 

ZZP administratie voor zelfstandige ondernemers

Voor een vast bedrag per maand (abonnement) ben je als zzp´er verzekerd van onbeperkt deskundig advies en actieve betrokkenheid. Vragen? ZZP-Next heeft de antwoorden. Ook handig: je boekhouding staat voortaan volledig online op een veilige plek in de cloud. Daardoor heb je altijd inzicht in actuele cijfers. Waar en wanneer je maar wilt.

ZZP-Next advies?