Hero

Winst- en verliesrekening

×

Wat is Winst- en verliesrekening (resultatenrekening)?

Een Winst- en Verliesrekening, ook wel bekend als een Resultatenrekening, is een financieel overzicht dat de inkomsten, kosten en winst of verlies van een bedrijf gedurende een bepaalde periode weergeeft. Het wordt meestal opgesteld voor een boekhoudperiode zoals een maand, een kwartaal of een jaar, en het is een belangrijk instrument voor het beoordelen van de financiële prestaties van een bedrijf.

Een typische Winst- en Verliesrekening bestaat uit de volgende belangrijke componenten:

  • Omzet (of bruto-inkomsten): Dit zijn de totale inkomsten die een bedrijf genereert uit de verkoop van goederen of diensten vóór aftrek van eventuele kortingen, retouren of restituties.
  • Kosten van verkochte goederen (of diensten): Dit zijn de kosten die direct verband houden met de productie of levering van de verkochte goederen of diensten. Deze kosten omvatten bijvoorbeeld grondstoffen, arbeidskosten en productiekosten.
  • Brutowinst: Dit is het verschil tussen de omzet en de kosten van verkochte goederen of diensten. Het vertegenwoordigt de winst die een bedrijf genereert vóór aftrek van operationele kosten.
  • Operationele kosten: Dit zijn kosten die verband houden met de dagelijkse bedrijfsvoering, zoals salarissen, huur, nutsvoorzieningen, marketinguitgaven en administratieve kosten.
  • Bedrijfswinst (of operationele winst): Dit is het resultaat na aftrek van de operationele kosten van de brutowinst. Het geeft aan hoe winstgevend de kernactiviteiten van een bedrijf zijn.
  • Rente- en financieringskosten: Dit zijn kosten die verband houden met leningen en financiële verplichtingen van het bedrijf.
  • Andere inkomsten en uitgaven: Dit omvat eventuele andere inkomstenbronnen of kosten die niet direct verband houden met de kernactiviteiten van het bedrijf, zoals investeringsopbrengsten of buitengewone kosten.
  • Winst vóór belastingen: Dit is het resultaat na aftrek van rente- en financieringskosten, evenals andere inkomsten en uitgaven, maar vóór belastingen.
  • Belastingen: Dit zijn de inkomstenbelastingen die het bedrijf moet betalen op basis van zijn belastbare inkomen.
  • Nettowinst (of nettoverlies): Dit is het eindresultaat van de Winst- en Verliesrekening na aftrek van belastingen. Het vertegenwoordigt de uiteindelijke winst of het verlies van het bedrijf gedurende de periode.

De Winst- en Verliesrekening biedt belangrijke inzichten in de financiële prestaties van een bedrijf en wordt vaak gebruikt door investeerders, crediteuren, management en andere belanghebbenden om de winstgevendheid en efficiëntie van een bedrijf te beoordelen. Het is ook een belangrijk onderdeel van de jaarrekening van een onderneming, samen met de balans en het kasstroomoverzicht.


Alle hoofdcategorieën:

BelastingBoekhoudingOverig