Hero

Willekeurige afschrijvingen

×

Wat zijn Willekeurige afschrijvingen?

Als startende ondernemer kun je willekeurige afschrijving toepassen. Dat wil zeggen dat je zelf kunt bepalen in welke termijn je het bedrijfsmiddel gaat afschrijven. Om hiervoor in aanmerking te komen dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen.

  • Je onderneming is een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap;
  • Je hebt recht op de startersaftrek.

Als je aan bovenstaande voorwaarden hebt voldaan gelden de volgende voorwaarden:

  • Je mag alleen willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen die je kocht in de jaren dat je startersaftrek kon krijgen of in het jaar ervoor; (aanloopjaar)
  • Er mag niet willekeurig worden afgeschreven op bedrijfsmiddelen waarvoor je geen kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kunt krijgen.

Alle hoofdcategorieën:

BelastingBoekhoudingOverig