Hero

Memoriaal boeken

×

Wat is Memoriaal boeken?

Memoriaal boeken verwijst naar het proces van het registreren van financiële transacties in het memoriaal, dat een speciaal journaal is in de boekhouding. Het memoriaal wordt gebruikt om aanpassingen, correcties en andere niet-reguliere transacties vast te leggen die niet direct passen in de reguliere dagboeken zoals het inkoop- of verkoopdagboek.

In het memoriaal worden vaak transacties geboekt zoals:

  1. Afschrijvingen: Het verlagen van de waarde van activa in de boekhouding om rekening te houden met de waardevermindering in de loop van de tijd.
  2. Correcties van boekhoudkundige fouten: Als er fouten worden ontdekt in eerder geboekte transacties, kunnen deze in het memoriaal worden gecorrigeerd.
  3. Overboekingen tussen rekeningen: Als er geld moet worden overgeboekt van de ene rekening naar de andere, wordt dit in het memoriaal vastgelegd.
  4. Belastingboekingen: Bijvoorbeeld boekingen voor belastingen die niet direct via andere dagboeken worden geboekt.
  5. Waarderingsaanpassingen: Het aanpassen van boekwaarden van activa of verplichtingen vanwege wijzigingen in marktwaarde of andere factoren.

Het memoriaal dient als een centrale plaats waar financiële aanpassingen en correcties kunnen worden vastgelegd, zodat de financiële overzichten en de boekhouding nauwkeurig blijven. Het proces van memoriaal boeken omvat het opstellen van journaalposten die de specifieke details van de aanpassing bevatten, inclusief de betrokken rekeningen, de bedragen en de reden voor de transactie.

Het gebruik van het memoriaal draagt bij aan het behoud van een nauwkeurige en evenwichtige boekhouding en helpt ervoor te zorgen dat financiële rapporten een getrouw beeld geven van de financiële positie van een bedrijf.


Alle hoofdcategorieën:

BelastingBoekhoudingOverig