Hero

Liquiditeit

×

Wat is Liquiditeit?

Liquiditeit verwijst naar de mate waarin een bedrijf of individu in staat is om zijn financiële verplichtingen op korte termijn na te komen, zonder dat daarbij problemen ontstaan. Het heeft te maken met de beschikbaarheid van voldoende contant geld of gemakkelijk omzetbare activa om te voldoen aan betalingsverplichtingen zoals schulden, facturen en andere kortlopende uitgaven.

Er zijn twee hoofdcomponenten van liquiditeit:

  1. Liquiditeitspositie: Dit verwijst naar de hoeveelheid contant geld en direct beschikbare middelen die een bedrijf heeft op elk gegeven moment. Dit kan inclusief banktegoeden, kasgeld en andere financiële instrumenten die snel kunnen worden omgezet in contant geld.
  2. Liquiditeitstest: Dit houdt in dat men kijkt naar de verhouding tussen de kortlopende verplichtingen (zoals facturen, leningen die binnen een jaar moeten worden terugbetaald) en de beschikbare liquide middelen. Deze verhouding geeft aan in hoeverre het bedrijf in staat is om op korte termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen.

Liquiditeit is van cruciaal belang voor de financiële gezondheid en stabiliteit van een bedrijf. Een goede liquiditeitspositie betekent dat een bedrijf genoeg geld beschikbaar heeft om aan zijn lopende verplichtingen te voldoen, wat essentieel is om operationeel te blijven en het vertrouwen van crediteuren en leveranciers te behouden. Ondernemingen met een slechte liquiditeit kunnen moeite hebben om betalingen te doen, kunnen boetes en rentekosten oplopen en zelfs in financiële moeilijkheden raken, wat kan leiden tot faillissement.

Daarom is het beheersen van de liquiditeit een belangrijk aspect van financieel management voor zowel bedrijven als individuen. Het houdt rekening met cashflowplanning, het beheer van inkomsten en uitgaven, het tijdig innen van openstaande facturen en het handhaven van een gezonde balans tussen beschikbare middelen en verplichtingen.


Alle hoofdcategorieën:

BelastingBoekhoudingOverig