Hero

Kasstroomoverzicht

×

Wat is Kasstroomoverzicht?

Een Kasstroomoverzicht is een financieel overzicht dat de geldstromen van een bedrijf gedurende een bepaalde periode in kaart brengt. Het is een belangrijk instrument in de financiële rapportage en analyse omdat het laat zien hoe geld in en uit een bedrijf stroomt. Het kasstroomoverzicht is doorgaans verdeeld in drie hoofdcategorieën:

  • Operationele kasstroom: Dit gedeelte laat zien hoeveel geld een bedrijf heeft gegenereerd of gebruikt in verband met zijn kernactiviteiten, zoals de verkoop van goederen of diensten. Het omvat inkomsten en uitgaven die direct verband houden met de dagelijkse bedrijfsvoering. Positieve operationele kasstroom duidt op een gezonde bedrijfsvoering, terwijl negatieve operationele kasstroom kan wijzen op problemen met de operationele efficiëntie.
  • Investeringen in kapitaalgoederen: Dit gedeelte laat zien hoeveel geld is uitgegeven aan de aankoop of investering in kapitaalgoederen zoals gebouwen, machines, apparatuur of andere investeringen op lange termijn. Het kan ook inkomsten bevatten uit de verkoop van dergelijke activa. Deze sectie geeft inzicht in hoe een bedrijf investeert in de toekomstige groei.
  • Financiële kasstroom: Hierin worden financiële transacties weergegeven, zoals leningen aangaan, aandelen uitgeven, dividendbetalingen en de terugbetaling van leningen. Dit gedeelte laat zien hoe het bedrijf zijn financiële structuur beheert en hoe het zijn kapitaal aantrekt of aflost.

Het kasstroomoverzicht is bedoeld om de gebruikers inzicht te geven in de bronnen en toepassingen van contant geld gedurende een bepaalde periode. Het is belangrijk omdat winst op de Winst- en Verliesrekening niet altijd gelijk is aan de kasstroom. Een bedrijf kan bijvoorbeeld winstgevend zijn volgens de boekhoudkundige normen, maar toch liquiditeitsproblemen hebben als het niet in staat is om tijdig betalingen te ontvangen van klanten of als het aanzienlijke investeringen moet doen.

Het kasstroomoverzicht wordt vaak samen met de Winst- en Verliesrekening en de Balans gebruikt om een volledig beeld te krijgen van de financiële gezondheid van een bedrijf. Samen bieden deze financiële overzichten belangrijke informatie voor investeerders, crediteuren, managers en andere belanghebbenden om de financiële prestaties en levensvatbaarheid van een bedrijf te beoordelen.


Alle hoofdcategorieën:

BelastingBoekhoudingOverig