Hero

Jaarrekening

×

Wat is een Jaarrekening?

Een jaarrekening is een financieel verslag dat een overzicht geeft van de financiële positie, de prestaties en de cashflow van een bedrijf gedurende een bepaalde periode, meestal over een jaar. Het doel van een jaarrekening is om belanghebbenden, zoals aandeelhouders, investeerders, crediteuren en andere partijen, inzicht te geven in de financiële gezondheid en prestaties van een bedrijf.

Een jaarrekening bestaat doorgaans uit drie belangrijke financiële overzichten:

  1. Balans: De balans toont de financiële positie van een bedrijf op een specifiek moment, meestal het einde van het boekjaar. Het geeft een overzicht van de activa (eigendommen en middelen van het bedrijf), passiva (schulden en verplichtingen) en het eigen vermogen van het bedrijf.
  2. Winst- en verliesrekening (resultatenrekening): De winst- en verliesrekening laat de financiële prestaties van het bedrijf gedurende de periode zien. Het toont de inkomsten (omzet), kosten en uitgaven, evenals het uiteindelijke nettoresultaat (winst of verlies).
  3. Kasstroomoverzicht: Het kasstroomoverzicht biedt inzicht in de beweging van liquide middelen binnen het bedrijf gedurende de periode. Het toont de bronnen en toepassingen van contante middelen en helpt bij het beoordelen van de liquiditeitspositie van het bedrijf.

Naast deze drie hoofdoverzichten kunnen jaarrekeningen ook extra informatie bevatten, zoals toelichtingen bij de cijfers, informatie over boekhoudbeleid en -schattingen, en andere relevante informatie voor belanghebbenden.

Jaarrekeningen worden vaak opgesteld volgens algemeen aanvaarde boekhoudprincipes (GAAP) of internationale financiële rapportagestandaarden (IFRS), afhankelijk van de locatie en de regelgeving. Ze spelen een belangrijke rol bij het evalueren van de financiële stabiliteit, prestaties en groeipotentieel van een bedrijf, en zijn vaak vereist voor wettelijke en fiscale doeleinden.


Alle hoofdcategorieën:

BelastingBoekhoudingOverig