Hero

Eigen vermogen

×

Wat is Eigen vermogen?

Eigen vermogen vertegenwoordigt het deel van de activa van een onderneming dat eigendom is van de eigenaren of aandeelhouders van het bedrijf. Het wordt soms ook aangeduid als “eigen kapitaal” of “aandeelhoudersvermogen.” Eigen vermogen vertegenwoordigt de financiële belangen van de eigenaren in het bedrijf, en het is een van de twee belangrijkste categorieën op de balans van een onderneming, de andere categorie is passiva.

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende elementen:

  • Ingebracht kapitaal: Dit is het geld dat door de eigenaren of aandeelhouders van het bedrijf is geïnvesteerd in ruil voor aandelen of een andere vorm van eigenaarschap. Het vertegenwoordigt het initiële kapitaal dat de eigenaren hebben ingebracht om het bedrijf op te richten of uit te breiden.
  • Behouden winsten: Dit zijn de cumulatieve winsten die het bedrijf heeft gegenereerd sinds het is opgericht, verminderd met eventuele verliezen en dividenduitkeringen aan de aandeelhouders. Behouden winsten blijven meestal in het bedrijf om te worden gebruikt voor operationele behoeften, groei, investeringen of om financiële stabiliteit te handhaven.

Het eigen vermogen vertegenwoordigt dus het “eigen” deel van de activa van een bedrijf, omdat het niet verschuldigd is aan externe crediteuren of schuldeisers. In het geval van een faillissement van het bedrijf, krijgen aandeelhouders doorgaans pas toegang tot het eigen vermogen nadat alle externe verplichtingen zijn voldaan.

Het eigen vermogen is een belangrijk kenmerk van de financiële gezondheid van een onderneming en wordt vaak gebruikt als maatstaf voor de solvabiliteit van het bedrijf. Het vertegenwoordigt het resterende bedrag dat aan de eigenaren zou toekomen als alle activa worden verkocht en alle schulden worden afgelost. Aandeelhouders kunnen ook waarde creëren via het eigen vermogen door middel van kapitaalwinsten, zoals wanneer de waarde van hun aandelen stijgt.


Alle hoofdcategorieën:

BelastingBoekhoudingOverig