Hero

Debiteurenadministratie

×

Wat is Debiteurenadministratie?

De debiteurenadministratie verwijst naar het onderdeel van de boekhouding van een bedrijf waarin de financiële transacties met klanten worden bijgehouden. Het omvat alle openstaande facturen en vorderingen die een bedrijf heeft op zijn klanten voor geleverde goederen of verleende diensten. In wezen houdt de debiteurenadministratie bij wie er geld verschuldigd is aan het bedrijf en hoeveel.

De belangrijkste functies van de debiteurenadministratie zijn onder andere:

  1. Facturering: Het genereren van facturen voor klanten voor de geleverde goederen of diensten.
  2. Betalingen bijhouden: Het registreren van betalingen van klanten en het bijwerken van de openstaande saldo’s.
  3. Aanmaningen: Het beheren van achterstallige betalingen en het verzenden van herinneringen of aanmaningen aan klanten met openstaande facturen.
  4. Klantinformatie: Het bijhouden van relevante gegevens over klanten, zoals contactinformatie, kredietlimieten en betalingsvoorwaarden.
  5. Rapportage: Het genereren van rapporten die de financiële gezondheid van de debiteurenpositie van het bedrijf weergeven, zoals de leeftijdsanalyse van openstaande vorderingen.

De debiteurenadministratie is van cruciaal belang voor het beheren van de cashflow van een bedrijf en het zorgen voor tijdige betalingen van klanten. Effectief beheer van de debiteurenadministratie helpt bedrijven om financiële risico’s te verminderen, het werkkapitaal te optimaliseren en een gezonde financiële positie te behouden.


Alle hoofdcategorieën:

BelastingBoekhoudingOverig