Hero

Debiteuren

×

Wat zijn Debiteuren?

Debiteuren zijn bedrijven of andere entiteiten die geld verschuldigd zijn aan een ander bedrijf of een persoon. In de context van bedrijfsboekhouding en financiën zijn debiteuren klanten of zakelijke partners die producten hebben gekocht of diensten hebben afgenomen van een bedrijf op krediet en die nog moeten betalen voor deze producten of diensten.

Laten we dit verder verduidelijken met een voorbeeld:

Stel dat Bedrijf A computers levert aan Bedrijf B op krediet, wat betekent dat Bedrijf B niet onmiddellijk hoeft te betalen voor de geleverde computers, maar dat er een overeengekomen termijn is voor de betaling, bijvoorbeeld 30 dagen. In dit scenario is Bedrijf A de crediteur, omdat het het geld tegoed heeft, en Bedrijf B is de debiteur, omdat het geld verschuldigd is aan Bedrijf A.

Debiteuren zijn te vinden op de balans van een bedrijf onder de categorie “Vlottende activa” omdat het bedrijf verwacht dat het geld binnen een relatief korte periode, meestal binnen een jaar, zal worden ontvangen. Het beheer van debiteuren is belangrijk omdat het de cashflow van een bedrijf beïnvloedt. Als debiteuren hun rekeningen niet op tijd betalen, kan dit leiden tot liquiditeitsproblemen voor het bedrijf, omdat het mogelijk niet genoeg geld heeft om aan zijn eigen verplichtingen te voldoen, zoals het betalen van leveranciers of het nakomen van leningsverplichtingen.

Bedrijven hebben vaak procedures en beleid voor het beheer van debiteuren, waaronder het verzenden van facturen, het instellen van kredietlimieten voor klanten, het bijhouden van betalingsherinneringen en het innen van achterstallige betalingen wanneer dat nodig is. Het doel is ervoor te zorgen dat debiteuren hun openstaande rekeningen tijdig betalen om de financiële gezondheid en liquiditeit van het bedrijf te behouden.


Alle hoofdcategorieën:

BelastingBoekhoudingOverig