Hero

Debiteren

×

Wat is Debiteren?

Debiteren verwijst naar de handeling van het registreren van een bedrag aan de linkerkant van een boekhoudkundige grootboekrekening. Het staat in contrast met crediteren, wat verwijst naar het registreren van een bedrag aan de rechterkant van een grootboekrekening. Samen vormen debiteren en crediteren het dubbelboekhoudsysteem, dat wordt gebruikt om financiële transacties vast te leggen en bij te houden.

Hier zijn enkele basisprincipes van debiteren:

  • Linkerkant van de grootboekrekening: Wanneer je een bedrag debiteert, registreer je het aan de linkerkant van de desbetreffende grootboekrekening. Dit wordt meestal gedaan om een toename van een activarekening (zoals contanten) of een afname van een passiefrekening (zoals een schuld) aan te geven.
  • Tegengestelde effecten: In het dubbelboekhoudsysteem heeft elke transactie een tegengesteld effect op minstens twee rekeningen. Als je bijvoorbeeld een lening afsluit bij de bank, verhoog je de bankrekening (debiteren) en verhoog je tegelijkertijd de leningsschuld (crediteren) omdat je geld hebt ontvangen.
  • Balans in evenwicht: Het debiteren en crediteren van rekeningen zorgt ervoor dat de boekhoudkundige balans altijd in evenwicht is. Dit betekent dat de totale debetzijde van alle rekeningen gelijk is aan de totale creditzijde.
  • Debiteren wordt vaak geassocieerd met activa en uitgaven: Over het algemeen worden debiteringen vaak geassocieerd met het verhogen van activa-rekeningen (zoals kas, voorraden, enz.) en het opnemen van uitgaven. Bijvoorbeeld, wanneer een bedrijf contant geld betaalt voor goederen, wordt de uitgavenrekening gedebiteerd.
  • Boekhoudregels en -conventies: Debiteren volgt bepaalde boekhoudregels en -conventies, zoals de dubbelboekhouding die zorgt voor een nauwkeurige en consistente financiële verslaglegging.

In het kort is debiteren een essentieel onderdeel van de boekhouding om veranderingen in financiële rekeningen nauwkeurig vast te leggen en te documenteren. Het stelt boekhouders en financiële professionals in staat om de financiële gezondheid van een organisatie bij te houden en financiële rapporten op te stellen.


Alle hoofdcategorieën:

BelastingBoekhoudingOverig