Hero

Crediteurenadministratie

×

Wat is Crediteurenadministratie?

De crediteurenadministratie is het deel van de boekhouding van een bedrijf dat zich bezighoudt met het beheren van financiële transacties met leveranciers en crediteuren. Het omvat alle openstaande facturen en verplichtingen die het bedrijf heeft ten opzichte van leveranciers voor ontvangen goederen of diensten. In essentie houdt de crediteurenadministratie bij aan wie het bedrijf geld verschuldigd is en hoeveel.

Enkele belangrijke functies van de crediteurenadministratie zijn:

  1. Factuurverwerking: Het verwerken van inkomende facturen van leveranciers voor ontvangen goederen of diensten.
  2. Betalingsplanning: Het plannen van betalingen aan leveranciers op basis van overeengekomen betalingsvoorwaarden.
  3. Betalingsuitvoering: Het uitvoeren van betalingen aan leveranciers binnen de afgesproken termijnen.
  4. Vastleggen van financiële verplichtingen: Het bijhouden van alle openstaande verplichtingen aan leveranciers en het up-to-date houden van de crediteurenadministratie.
  5. Communicatie met leveranciers: Het onderhouden van communicatie met leveranciers met betrekking tot betalingen, facturering en andere financiële zaken.
  6. Rapportage: Het genereren van rapporten die de financiële positie van de crediteurenpositie van het bedrijf weergeven, zoals overzichten van openstaande verplichtingen en betalingshistorie.

Een effectieve crediteurenadministratie is belangrijk om ervoor te zorgen dat het bedrijf zijn verplichtingen aan leveranciers tijdig nakomt. Dit draagt bij aan het behouden van goede relaties met leveranciers en het vermijden van mogelijke financiële en operationele problemen die kunnen ontstaan als gevolg van achterstallige betalingen.


Alle hoofdcategorieën:

BelastingBoekhoudingOverig