Hero

Crediteuren

×

Wat zijn Crediteuren?

Crediteuren zijn bedrijven of andere entiteiten aan wie een bedrijf geld verschuldigd is voor producten die zijn gekocht, diensten die zijn ontvangen of andere verplichtingen die zijn aangegaan. In de context van bedrijfsboekhouding en financiën zijn crediteuren partijen die een openstaande vordering hebben op een bedrijf omdat zij goederen hebben geleverd, diensten hebben verleend of andere verplichtingen zijn aangegaan met dat bedrijf.

Laten we dit verder verduidelijken met een voorbeeld:

Stel dat Bedrijf A producten koopt van Leverancier B op krediet, wat betekent dat Bedrijf A niet onmiddellijk hoeft te betalen voor de geleverde producten, maar dat er een overeengekomen termijn is voor de betaling, bijvoorbeeld 30 dagen. In dit scenario is Leverancier B de crediteur, omdat het geld tegoed heeft, en Bedrijf A is de debiteur, omdat het geld verschuldigd is aan Leverancier B.

Crediteuren worden op de balans van een bedrijf opgenomen onder de categorie “Kortlopende verplichtingen” of “Vlottende passiva” omdat het geld binnen een relatief korte periode, meestal binnen een jaar, moet worden terugbetaald. Deze verplichtingen omvatten meestal leverancierskrediet, onbetaalde facturen en andere korte termijn schulden.

Het beheer van crediteuren is belangrijk om ervoor te zorgen dat een bedrijf zijn financiële verplichtingen nakomt en een goede zakelijke relatie met zijn leveranciers behoudt. Het omvat het bijhouden van facturen, het tijdig betalen van verschuldigde bedragen en het onderhandelen over gunstige betalingsvoorwaarden met leveranciers.

In essentie zijn crediteuren de tegenhanger van debiteuren. Debiteuren zijn personen of entiteiten aan wie een bedrijf geld verschuldigd is, terwijl crediteuren degenen zijn aan wie het bedrijf geld verschuldigd is. Samen met debiteuren en andere financiële gegevens maken crediteuren deel uit van de boekhouding van een bedrijf en spelen ze een rol in het beheer van de cashflow en financiële stabiliteit.


Alle hoofdcategorieën:

BelastingBoekhoudingOverig