Hero

Crediteren

×

Wat is Crediteren?

Crediteren verwijst naar de handeling van het registreren van een bedrag aan de rechterkant van een boekhoudkundige grootboekrekening. Dit staat tegenover debiteren, wat verwijst naar het registreren van een bedrag aan de linkerkant van een grootboekrekening. Samen vormen crediteren en debiteren het dubbelboekhoudsysteem, dat wordt gebruikt om financiële transacties vast te leggen en bij te houden.

Hier zijn enkele basisprincipes van crediteren:

  • Rechterkant van de grootboekrekening: Wanneer je een bedrag crediteert, registreer je het aan de rechterkant van de desbetreffende grootboekrekening. Dit wordt meestal gedaan om een toename van een passiefrekening (zoals een schuld) of een afname van een activarekening (zoals contanten) aan te geven.
  • Tegengestelde effecten: In het dubbelboekhoudsysteem heeft elke transactie een tegengesteld effect op minstens twee rekeningen. Als je bijvoorbeeld een lening afsluit bij de bank, verhoog je de leningsschuld (crediteren) en verhoog je tegelijkertijd de bankrekening (debiteren) omdat je geld hebt ontvangen.
  • Balans in evenwicht: Het crediteren en debiteren van rekeningen zorgt ervoor dat de boekhoudkundige balans altijd in evenwicht is. Dit betekent dat de totale debetzijde van alle rekeningen gelijk is aan de totale creditzijde.
  • Crediteren wordt vaak geassocieerd met passiva en opbrengsten: Over het algemeen worden crediteringen vaak geassocieerd met het verhogen van passiva-rekeningen (zoals leningen, crediteuren, enz.) en het opnemen van opbrengsten. Bijvoorbeeld, wanneer een klant een factuur betaalt, wordt de opbrengstenrekening gecrediteerd.
  • Boekhoudregels en -conventies: Crediteren volgt bepaalde boekhoudregels en -conventies, zoals de dubbelboekhouding die zorgt voor een nauwkeurige en consistente financiële verslaglegging.

In het kort is crediteren een essentieel onderdeel van de boekhouding om veranderingen in financiële rekeningen nauwkeurig vast te leggen en te documenteren. Het stelt boekhouders en financiële professionals in staat om de financiële gezondheid van een organisatie bij te houden en financiële rapporten op te stellen.


Alle hoofdcategorieën:

BelastingBoekhoudingOverig