Hero

Activa

×

Wat is Activa?

Activa verwijst naar de bezittingen, eigendommen, en financiële middelen die een onderneming bezit en die waarde vertegenwoordigen. Activa worden geclassificeerd op de balans van een bedrijf en zijn onderverdeeld in verschillende categorieën op basis van hun aard en liquiditeit. Activa vertegenwoordigen wat een entiteit heeft en waarde toevoegen aan het bedrijf.

Er zijn verschillende soorten activa, waaronder:

  • Vaste activa: Dit zijn tastbare activa die over een langere periode worden gebruikt en niet gemakkelijk kunnen worden omgezet in geld. Voorbeelden zijn gebouwen, machines, voertuigen, land en apparatuur.
  • Vlottende activa: Dit zijn activa die relatief snel kunnen worden omgezet in geld, meestal binnen een jaar. Voorbeelden zijn kasgeld, banktegoeden, voorraden, debiteuren (openstaande facturen), en kortlopende beleggingen.
  • Financiële activa: Dit zijn activa die bestaan uit financiële instrumenten, zoals aandelen, obligaties, leningen aan andere bedrijven en overheidspapieren.
  • Immateriële activa: Deze activa hebben geen fysieke vorm maar vertegenwoordigen waarde. Voorbeelden zijn patenten, auteursrechten, handelsmerken, goodwill en intellectueel eigendom.
  • Vooruitbetaalde uitgaven: Dit zijn kosten die vooruit zijn betaald, zoals vooruitbetaalde verzekeringen of huur. Ze worden na verloop van tijd als kosten geboekt.

Het juist classificeren en boekhouden van activa is essentieel voor een nauwkeurige weergave van de financiële positie van een onderneming. De balans van een bedrijf is in feite een overzicht van de activa aan de ene kant en de passiva (schulden en eigen vermogen) aan de andere kant. Dit geeft inzicht in hoe de middelen van een bedrijf zijn gefinancierd en hoe ze worden gebruikt om waarde te creëren.


Alle hoofdcategorieën:

BelastingBoekhoudingOverig