Hero

Urencriterium

×

Wat is het Urencriterium?

Het urencriterium is een belangrijke voorwaarde voor zelfstandige ondernemers in Nederland om in aanmerking te komen voor bepaalde fiscale voordelen, waaronder de zelfstandigenaftrek en de oudedagsreserve. Dit criterium houdt in dat een zelfstandige ondernemer gedurende het kalenderjaar ten minste 1.225 uren moet besteden aan zijn of haar onderneming om in aanmerking te komen voor deze voordelen.

De 1.225 uren moeten daadwerkelijk besteed worden aan activiteiten die gerelateerd zijn aan het uitoefenen van het ondernemerschap. Dit kan onder andere werkzaamheden omvatten zoals het uitvoeren van opdrachten voor klanten, administratieve taken, netwerken, marketingactiviteiten, enzovoort. Het is belangrijk om een duidelijke administratie bij te houden van de bestede uren en de aard van de werkzaamheden.

Naast het urencriterium is er ook een zogenaamd ‘meer dan 50%-criterium’. Dit betekent dat de tijd die aan de onderneming wordt besteed meer moet zijn dan de tijd die aan andere werkzaamheden wordt besteed, bijvoorbeeld in loondienst. Als een zelfstandig ondernemer ook in loondienst werkt, moet hij of zij dus meer tijd besteden aan de eigen onderneming dan aan het loondienstwerk.

Het is belangrijk om te voldoen aan het urencriterium om in aanmerking te komen voor de genoemde fiscale voordelen. Het niet voldoen aan dit criterium kan leiden tot het verlies van deze voordelen. Zelfstandige ondernemers dienen nauwkeurige administratie bij te houden van hun gewerkte uren en deze kunnen nodig zijn bij een belastingcontrole om hun aanspraak op de fiscale voordelen te rechtvaardigen.


Alle hoofdcategorieën:

BelastingBoekhoudingOverig