Hero

Schenkingsvrijstelling

×

Wat is Schenkingsvrijstelling?

Een schenkingsvrijstelling verwijst naar een bedrag dat een persoon kan schenken aan een andere persoon zonder dat er schenkbelasting over verschuldigd is. Schenkbelasting is een belasting die wordt geheven op de waarde van goederen, geld of andere vermogensbestanddelen die worden geschonken door een schenker aan een ontvanger.

In veel landen gelden er bepaalde vrijstellingen voor schenkingen, wat betekent dat niet alle geschonken bedragen onderworpen zijn aan belasting. De exacte regels en vrijstellingsbedragen variëren van land tot land en kunnen ook afhankelijk zijn van de relatie tussen de schenker en de ontvanger, evenals het doel van de schenking.

Enkele typische situaties waarin schenkingsvrijstellingen kunnen gelden, zijn onder andere:

  1. Familiale schenkingen: Vaak zijn schenkingen tussen echtgenoten, geregistreerde partners of directe familieleden (zoals ouders en kinderen) tot een bepaald bedrag vrijgesteld van schenkbelasting.
  2. Eenmalige schenkingen: Sommige landen bieden een jaarlijkse vrijstelling voor eenmalige schenkingen tot een bepaald bedrag per jaar.
  3. Schenkingen voor specifieke doelen: In sommige gevallen kunnen schenkingen voor specifieke doelen, zoals onderwijs of medische kosten, vrijgesteld zijn van schenkbelasting.
  4. Schenkingen aan goede doelen: Schenkingen aan erkende liefdadigheidsinstellingen kunnen vaak vrijgesteld zijn van schenkbelasting.
  5. Vrijstellingen voor schenkingen bij overlijden: Bij sommige overlijdens kunnen bepaalde schenkingen of legaten in een testament vrijgesteld zijn van successie- of erfbelasting.

Het is belangrijk om de specifieke belastingwetten en regelgeving in jouw land te raadplegen om te begrijpen welke schenkingsvrijstellingen van toepassing zijn en hoe ze werken. Het benutten van schenkingsvrijstellingen kan een effectieve manier zijn om financiële overdracht te regelen zonder onnodige belastingen te betalen.


Alle hoofdcategorieën:

BelastingBoekhoudingOverig