Hero

Belasting over Toegevoegde Waarde (BTW)

×

Wat is Belasting over Toegevoegde Waarde (BTW)

BTW betekent Belasting Toegevoegde Waarde. Het is de belasting die wordt geheven bij de levering van een product of dienst. BTW en omzetbelasting worden vaak door elkaar gebruikt, maar betekenen hetzelfde. Gedurende het gehele productieproces van een product wordt over elke schakel BTW geheven. En uiteindelijk betaalt de eindgebruiker (de consument) de daadwerkelijke BTW.

Is het betalen van BTW verplicht?

Bijna alle ondernemers zijn verplicht BTW te heffen over de verkoopprijs van de goederen of diensten die worden geleverd. Dit betekent dat het factuurbedrag wordt verhoogd met het voor jou geldende BTW-percentage. In de meeste gevallen is dit 21%, maar er zijn ook diensten die tegen 9% belast mogen worden. In sommige gevallen kan je ook vrijgesteld zijn van BTW.

Voor de ondernemer is de BTW geen kostenpost. Je bent als het ware een doorgeefluik voor de Belastingdienst. Je verhoogt je diensten/producten met BTW. Deze BTW reserveer je tot aan de eerstvolgende BTW-aangifte. Daarbij geef je aan hoeveel omzet je hebt gehad in het betreffende tijdvak en hoeveel BTW je daarover hebt geheven.

Over de kosten die je maakt als ondernemer mag je de BTW die je betaalt weer als voorbelasting aftrekken. Per saldo betaal je dan het verschil. Dus de BTW die je hebt ontvangen van je opdrachtgevers minus de BTW die je hebt betaald aan je leverancier.

Let op: BTW is dus geen kostenpost voor de ondernemer!


Alle hoofdcategorieën:

BelastingBoekhoudingOverig