Menu

Het urencriterium ZZP

2 december 2016

Het urencriterium ZZP: wat telt mee en wat niet?

Het urencriterium ZZP is van belang om bij de aangifte inkomstenbelasting voor fiscale voordelen – zoals aftrekposten – in aanmerking te komen. Je moet bijvoorbeeld minimaal 1225 uur aan jouw bedrijf hebben besteed. Lees hier voor wie het urencriterium geldt en wat alle voorwaarden zijn.

Het urencriterium ZZP – voor wie geldt het?

Alleen als je ondernemer bent voor de inkomstenbelasting, wordt gekeken of je voldoet aan het urencriterium. Aan de hand daarvan wordt namelijk bepaald of je lang genoeg als ondernemer actief bent geweest om in aanmerking te komen voor bepaalde fiscale voordelen. Deze gelden als een soort compensatie voor het risico dat je als ondernemer loopt.

Het urencriterium en fiscale voordelen

Het urencriterium ZZP komt in beeld als je gebruik wilt maken van de volgende fiscale faciliteiten:

Per 1 januari 2010 is voor de mkb-vrijstelling de eis vervallen om te voldoen aan het urencriterium.

Het urencriterium ZZP – voorwaarden waaraan u moet voldoen

Voor het urencriterium moet je (uitzonderingen daargelaten) aan twee voorwaarden voldoen:

  • Per kalenderjaar moet je minimaal 1225 uur werkzaamheden verrichten voor jouw bedrijf. Heb je meerdere bedrijven, dan tel je de daarvoor gewerkte uren bij elkaar op. Er wordt echter niet herrekend naar jaarbasis. Dus ook als je later in het jaar begint, bijvoorbeeld omdat je starter bent, moet je nog steeds aan het minimaal vereiste aantal uren zien te komen
  • Daarnaast moet je meer dan 50 procent van jouw totale arbeidstijd besteden aan jouw onderneming(en). De werkzaamheden die je verricht in bijvoorbeeld loondienst, mogen dus niet de overhand krijgen, zoals blijkt uit onderstaand voorbeeld.

VOORBEELD: Als je een kalenderjaar 1250 uur werkzaam was voor jouw onderneming, maar daarnaast ook 1400 uur in loondienst was, voldoe je niet aan het urencriterium. Dit heeft ermee te maken dat minder dan 50 procent van de totale gewerkte tijd (2650 uur) betrekking had op jouw onderneming.

Welke werkzaamheden mag je meetellen?

Alle directe en indirecte werkzaamheden die je verricht in het belang van je bedrijf vallen onder het urencriterium. Of deze werkzaamheden vanuit ondernemersoogpunt verstandig zijn, is daarbij niet van belang. Ook niet of ze productief zijn of improductief.

ZZP administratie voor zelfstandige ondernemers

Voor een vast bedrag per maand (abonnement) ben je als zzp´er verzekerd van onbeperkt deskundig advies en actieve betrokkenheid. Vragen? ZZP-Next heeft de antwoorden. Ook handig: je boekhouding staat voortaan volledig online op een veilige plek in de cloud. Daardoor heb je altijd inzicht in actuele cijfers. Waar en wanneer je maar wilt.

ZZP-Next advies?