Menu

Wat hebben wij nodig voor de aangifte inkomstenbelasting 2018 (indien van toepassing):

Maak je deel uit van een gezin?

 • ben je getrouwd, geregistreerd partner of woon je samen?
 • de naam, geboortedatum en het BSN van de fiscaal partner
 • voornamen en geboortedata van kinderen

Inkomen

 • jaaropgaaf werkgever
 • jaaropgaaf uitkerende instantie
 • jaaropgaaf pensioenuitvoerder
 • overige inkomsten bv kleine onderneming of nevenactiviteiten

Ben je gescheiden?

 • Gegevens van ontvangen of betaalde alimentatie in 2018

Heb je een eigen woning?

 • jaaroverzicht van de hypotheek
 • jaaroverzicht van andere leningen voor de woning
 • eventueel jaaropgave bouwdepot
 • WOZ-waarde (beschikking 2018) met de peildatum 1 januari 2017

Heb je in 2018 een huis gekocht/verbouwd en een hypotheek afgesloten of gewijzigd?

 • taxatienota
 • nota van de notaris
 • afrekening afsluitprovisie + eventueel boeterente bank
 • gegevens NHG-provisie
 • Staat de oude woning nog te koop of is deze verkocht?
 • Heb je schenkingen ontvangen in verband met aankoop van de eigen woning?

Heb je in 2018 een huis verkocht?

 • Als er sprake van een restschuld eigen woning na verkoop; dan jaaroverzicht van deze restschuld
 • Nota van de notaris

Vermogen

 • jaaroverzichten bank met banksaldi per 1 januari 2018
 • jaaroverzichten van beleggingen per 1 januari 2018 (incl. in 2018 betaalde dividend-of andere

bronbelasting)

 • jaaroverzichten van andere leningen, saldi per 1 januari 2018
 • gegevens over overige vermogensbestanddelen, onroerende zaken, kapitaalverzekeringen etc. per

Bouw je inkomensvoorzieningen op?

 • betaalde bedragen in 2018 voor lijfrentevoorzieningen
 • eventuele opgaven van de uitkering wanneer je een polis hebt afgekocht
 • jaaropgaven van pensioenfondsen wanneer je een pensioen hebt opgebouwd
 • betaalde premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • inleg en opname levensloopregelingen in 2018

Heb je ziekte- of studiekosten gemaakt in 2018?

 • niet-vergoede-uitgaven voor artsen, tandarts, fysiotherapie, oogarts, alternatieve behandelingen, voorgeschreven medicijnen en ziekenhuis, dieetkosten, hulpmiddelen, inclusief vervoerskosten
 • onder aftrekbare ziektekosten vallen niet meer: premie en eigen risico zorgverzekering, uitgaven voor ooglaserbehandeling en bril, rollator en sommige andere hulpmiddelen en uitvaartkosten
 • Studiekosten voor jezelf of jouw partner (verplichte en noodzakelijk kosten van een opleiding, behalve hobbymatig) (reiskosten of aanschaf laptop/tablet zijn niet aftrekbaar)

Verhuur je een woning?

 • WOZ-waarde (beschikking 2018) met peildatum 1 januari 2016 van de verhuurde woning
 • Verhuur je meer dan 10 woningen dan kan je te maken krijgen met de verhuurdersheffing
 • Huuropbrengsten per woning

Heb je aftrekbare giften gedaan?

 • overzicht van de goede-doel-instellingen (ANBI-instellingen), met daarbij de bedragen die je hebt betaald

Voor de extra controle ontvangen wij graag de vooraf ingevulde gegevens van de belastingdienst. Deze kun je vinden door in te loggen met je DigiD bij mijnbelastingdienst.nl. Na een paar vragen krijg je de mogelijkheid of je de vooraf ingevulde gegevens wil downloaden. Deze graag in pdf downloaden en mailen naar administratie@zzp-next.nl.

ZZP administratie voor zelfstandige ondernemers

Voor een vast bedrag per maand (abonnement) ben je als zzp´er verzekerd van onbeperkt deskundig advies en actieve betrokkenheid. Vragen? ZZP-Next heeft de antwoorden. Ook handig: je boekhouding staat voortaan volledig online op een veilige plek in de cloud. Daardoor heb je altijd inzicht in actuele cijfers. Waar en wanneer je maar wilt.

ZZP-Next advies?

Wanneer ben ik voor inkomstenbelasting een ondernemer?

Om ondernemer te zijn voor de inkomstenbelasting moeten je activiteiten zich afspelen in het economisch verkeer en moet er winst te verwachten zijn. Als je activiteiten zich afspelen in de hobby- of familiesfeer, ben je geen ondernemer voor de Inkomstenbelasting.

3 bronnen van inkomen

Voor de Inkomstenbelasting zijn er drie bronnen van inkomen:

 • Winst uit onderneming;
 • Loon uit dienstbetrekking;
 • Resultaat uit overige werkzaamheden.

Onder welke bron jouw inkomsten vallen, is afhankelijk van een aantal factoren. De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. 

Na de aanmelding bij de Kamer van Koophandel wordt de inschrijving beoordeeld. Waar dan bijvoorbeeld op wordt gelet, is:

 • Maakt je winst? Zo ja, hoeveel?

Als je alleen een heel lage winst hebt of structureel verlies lijdt, is het niet aannemelijk dat je winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.

 • Hoe zelfstandig is je onderneming?

Als anderen bepalen hoe je jouw onderneming moet inrichten en hoe je je werkzaamheden uitvoert, ontbreekt de zelfstandigheid en is er meestal geen sprake van een onderneming.

 • Hoeveel tijd steekt je in jouw werkzaamheden?

Als je erg veel tijd aan een activiteit besteedt zonder dat dat rendement oplevert, is er meestal geen sprake van een onderneming. Je moet daarentegen wel voldoende tijd aan je werkzaamheden besteden om deze rendabel te maken.

 • Wie zijn jouw opdrachtgevers?

Je streeft ernaar om meerdere opdrachtgevers te hebben, onder andere om betalings- en continuïteitsrisico’s te verminderen. Wanneer je meerdere opdrachtgevers hebt, neemt je afhankelijkheid van een of enkele opdrachtgevers af en neemt je zelfstandigheid toe.

 • Hoe maakt je jouw onderneming bekend naar buiten?

Je bent voor jouw bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn, moet je je voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclames, eigen briefpapier een website of uithangbord.

 • Loop je ‘ondernemersrisico’?

Bestaat er een kans dat jouw opdrachtgevers niet betalen?

 • Ben je aansprakelijk voor de schulden van jouw onderneming?

Als je aansprakelijk bent voor de schulden van jouw onderneming, dan ben je mogelijk ondernemer.

 

Heb je twijfels of je voor de inkomstenbelasting als ondernemer wordt gezien? Neem gerust contact met ons op en wij leggen het je graag uit.

ZZP administratie voor zelfstandige ondernemers

Voor een vast bedrag per maand (abonnement) ben je als zzp´er verzekerd van onbeperkt deskundig advies en actieve betrokkenheid. Vragen? ZZP-Next heeft de antwoorden. Ook handig: je boekhouding staat voortaan volledig online op een veilige plek in de cloud. Daardoor heb je altijd inzicht in actuele cijfers. Waar en wanneer je maar wilt.

ZZP-Next advies?

Wat is een voorlopige aanslag inkomstenbelasting en wat moet je doen?

Als je al een aantal jaren ondernemer bent, is de kans groot dat de Belastingdienst je een voorlopige aanslag Inkomstenbelasting oplegt. Ze kijken naar het laatst bekende jaar. Op basis van deze gegevens leggen ze de voorlopige aanslag op. Eigenlijk word je dus verzocht alvast belasting te gaan betalen over de winst van het lopende jaar.  Zodra het jaar is afgelopen en je de definitieve aangifte indient, wordt uiteraard het reeds betaalde gedeelte hiermee verrekend.  

Het zou natuurlijk goed kunnen dat je situatie in het huidige jaar heel anders is dan het jaar waarover de Belastingdienst de aanslag heeft opgelegd. Het is dus altijd zaak om de voorlopige aanslag goed te checken of laten bekijken. Vaak wordt er gedacht dat de Belastingdienst het allemaal wel zal weten.

 

Zijn er nu veranderingen in je persoonlijke omstandigheden of inkomensomstandigheden? Dan kan het verstandig zijn om een voorlopige aanslag aan te vragen, te wijzigen of stop te zetten.

 

Deze veranderingen kunnen zijn:

 • Je bent ondernemer geworden;
 • Je bent gestopt met ondernemen;
 • Je inkomen stijgt of daalt;
 • Je koopt een eigen woning;
 • Je verkoopt je eigen woning;
 • Je hypotheekrente is aangepast;
 • Je gezingssituatie verandert.

 

Starter

 

Als je zelf geen actie onderneemt, ontvangt je als startende ondernemer vaak niet gelijk een voorlopige aanslag. De Belastingdienst kijkt immers naar de laatste afgeronde aangifte. En toen was je natuurlijk nog geen ondernemer. Een van de meestgestelde vragen van starters, is hoeveel ze precies overhouden. En wat ze moeten reserveren voor de Belastingdienst. Dit zijn dan ook onderdelen waarin wij startende ondernemers willen begeleiden.

 

Wil je meer weten? Of heb je hulp nodig bij het wijzigen, aanvragen of stopzetten van de voorlopige aanslag? Wij helpen je graag.

ZZP administratie voor zelfstandige ondernemers

Voor een vast bedrag per maand (abonnement) ben je als zzp´er verzekerd van onbeperkt deskundig advies en actieve betrokkenheid. Vragen? ZZP-Next heeft de antwoorden. Ook handig: je boekhouding staat voortaan volledig online op een veilige plek in de cloud. Daardoor heb je altijd inzicht in actuele cijfers. Waar en wanneer je maar wilt.

ZZP-Next advies?

De belastingdienst stuurt tussen nu en eind januari 2020 de voorlopige aanslag Inkomstenbelasting 2019, waarin staat hoeveel belasting je moet betalen of terugkrijgt. Deze voorlopige aanslag is een schatting , gebaseerd op de gegevens uit de laatste belastingaanslag die je hebt ontvangen. Heb je in 2019 al maandelijks een bedrag betaald of terugontvangen, dan ontvang je automatisch
een voorlopige aanslag over 2019. De Belastingdienst kan niet inschatten of er wijzigingen zijn en gaat er dus van uit dat je situatie hetzelfde is als in 2018. De voorlopige aanslag wordt dan ook hierop gebaseerd. Zijn er nu veranderingen in je persoonlijke omstandigheden of inkomensomstandigheden? Dan kan het verstandig zijn om een voorlopige aanslag aan te vragen, te wijzigen of stop te zetten. Deze veranderingen kunnen zijn:

 • Je bent ondernemer geworden;
 • Je bent gestopt met ondernemen;
 • Je inkomen stijgt of daalt;
 • Je koopt een eigen woning;
 • Je verkoopt je eigen woning;
 • Je hypotheekrente is aangepast;
 • Je gezingssituatie verandert.

Heb je geen voorlopige aanslag ontvangen? En zou je dat wel graag willen? Dan is het nu al mogelijk om deze voor 2019 aan te vragen. Je hoeft hiervoor dus niet te wachten tot 2019 voorbij is.

Meer weten?

Wil je meer weten, of heb je hulp nodig bij het wijzigen, aanvragen of stopzetten van de voorlopige aanslag? Neem contact met ons op en wij helpen je graag.

ZZP administratie voor zelfstandige ondernemers

Voor een vast bedrag per maand (abonnement) ben je als zzp´er verzekerd van onbeperkt deskundig advies en actieve betrokkenheid. Vragen? ZZP-Next heeft de antwoorden. Ook handig: je boekhouding staat voortaan volledig online op een veilige plek in de cloud. Daardoor heb je altijd inzicht in actuele cijfers. Waar en wanneer je maar wilt.

ZZP-Next advies?

Er zijn veel onduidelijkheden over welke kosten precies zakelijk afrekbaar zijn. Dit zijn kosten die je zakelijk van je omzet mag aftrekken. Onder zakelijke kosten verstaan we alle kosten die je hebt moeten maken in het belang van je onderneming. Voorbeelden van zakelijke kosten kunnen zijn:

 • Telefoon;
 • Internet thuis;
 • Accountant;
 • Kantoorbenodigdheden;
 • Representatie;
 • Werkkleding (alleen onder bepaalde voorwaarden);
 • Auto (privé of zakelijk);
 • Werkruimte thuis (alleen onder bepaalde voorwaarden);
 • Kosten in de opstartfase van je onderneming.

Over een aantal zakelijke uitgaven mag de BTW niet worden afgetrokken. Denk hierbij aan:

 • Privé aankopen;
 • Eten en drinken in de horeca;
 • Relatiegeschenken.

Wil je weten of de gemaakte kosten van de zaak ook daadwerkelijk aftrekbaar zijn? Neem contact met ons op en wij helpen je bij de boekhouding.

ZZP administratie voor zelfstandige ondernemers

Voor een vast bedrag per maand (abonnement) ben je als zzp´er verzekerd van onbeperkt deskundig advies en actieve betrokkenheid. Vragen? ZZP-Next heeft de antwoorden. Ook handig: je boekhouding staat voortaan volledig online op een veilige plek in de cloud. Daardoor heb je altijd inzicht in actuele cijfers. Waar en wanneer je maar wilt.

ZZP-Next advies?

Wat is BTW?

BTW betekent Belasting Toegevoegde Waarde. Het is de belasting die wordt geheven bij de levering van een product of dienst. BTW en omzetbelasting worden vaak door elkaar gebruikt, maar betekenen hetzelfde. Gedurende het gehele productieproces van een product wordt over elke schakel BTW geheven. En uiteindelijk betaalt de eindgebruiker (de consument) de daadwerkelijke BTW.

Is het betalen van BTW verplicht?

Bijna alle ondernemers zijn verplicht BTW te heffen over de verkoopprijs van de goederen of diensten die worden geleverd. Dit betekent dat het factuurbedrag wordt verhoogd met het voor jou geldende BTW-percentage. In de meeste gevallen is dit 21%, maar er zijn ook diensten die tegen 9% belast mogen worden. In sommige gevallen kan je ook vrijgesteld zijn van BTW.

Voor de ondernemer is de BTW geen kostenpost. Je bent als het ware een doorgeefluik voor de Belastingdienst. Je verhoogt je diensten/producten met BTW. Deze BTW reserveer je tot aan de eerstvolgende BTW-aangifte. Daarbij geef je aan hoeveel omzet je hebt gehad in het betreffende tijdvak en hoeveel BTW je daarover hebt geheven. 

Over de kosten die je maakt als ondernemer mag je de BTW die je betaalt weer als voorbelasting aftrekken. Per saldo betaal je dan het verschil. Dus de BTW die je hebt ontvangen van je opdrachtgevers minus de BTW die je hebt betaald aan je leverancier.

Let op: BTW is dus geen kostenpost voor de ondernemer!

 

Meer weten?

Wil je zeker weten dat je niet te veel betaald? Neem contact met ons op en wij vertellen je meer.

 

ZZP administratie voor zelfstandige ondernemers

Voor een vast bedrag per maand (abonnement) ben je als zzp´er verzekerd van onbeperkt deskundig advies en actieve betrokkenheid. Vragen? ZZP-Next heeft de antwoorden. Ook handig: je boekhouding staat voortaan volledig online op een veilige plek in de cloud. Daardoor heb je altijd inzicht in actuele cijfers. Waar en wanneer je maar wilt.

ZZP-Next advies?

Inkomstenbelasting ZZP 2019

Iedere Nederlander moet Inkomstenbelasting over zijn inkomen betalen. Ben je in loondienst dan wordt er al een deel van je bruto loon betaald, de loonheffing. Dit is een voorbelasting voor de Inkomstenbelasting. Ben je ondernemer dan betaal je achteraf je inkomstenbelasting.

Waarover ga je inkomstenbelasting betalen als ZZP’er?

Vanuit je boekhouding moet de winst zichtbaar worden. Dit is je omzet minus je kosten. Deze winst wordt vervolgens verlaagd met de fiscale aftrekposten zoals startersaftrek, zelfstandigenaftrek en MKB winstvrijstelling. (mits je aan het urencriterium bent gekomen)

Het bedrag dat hieruit komt is het bedrag waarover de inkomstenbelasting moet worden geheven.

De tarieven voor 2018 zijn als volgt.

2018Belastbaar inkomenBelastingpercentage
Schijf 1over 0 – 20.38436,65%
Schijf 2 en 3over 20.385 – 68.50738,01%
Schijf 4over 68.508 en meer51,75%

 

Let op: wij hebben in dit artikel geen rekening gehouden met andere fiscaal aftrekbare posten zoals o.a. arbeidsongeschiktheidspremie, hypotheekrenteaftrek e.d.

ZZP administratie voor zelfstandige ondernemers

Voor een vast bedrag per maand (abonnement) ben je als zzp´er verzekerd van onbeperkt deskundig advies en actieve betrokkenheid. Vragen? ZZP-Next heeft de antwoorden. Ook handig: je boekhouding staat voortaan volledig online op een veilige plek in de cloud. Daardoor heb je altijd inzicht in actuele cijfers. Waar en wanneer je maar wilt.

ZZP-Next advies?

Hoe wordt je freelancer? Dat is eigenlijk heel makkelijk. Je gaat naar de site van de kamer van koophandel en doet online een voorinschrijving. Je beantwoordt een aantal vragen over je bedrijf. Den aan hoeveel personeel is er werkzaam? Hoeveel uren denk je te gaan besteden aan je onderneming? Hoeveel omzet denk je te gaan maken en wat zijn de verwachte kosten.

Nadat deze online inschrijving is gedaan moet je een afspraak plannen om bij een kantoor van de Kamer van Koophandel langs te gaan. Daar moet je je legitimeren en wellicht nog wat toelichting geven op hetgeen je online al hebt ingegeven.

Nadat je de inschrijfkosten van €50.00 hebt betaald ben je voor de kvk ondernemer.

De kamer van Koophandel meld je vervolgens aan bij de belastingdienst en enkele dagen later ontvang je een gebruikersnaam, wachtwoord en een btw-nummer en belastingplicht thuisgestuurd. Op dat moment kan je vaak andere zaken gaan regelen.

Bij het online inschrijven wordt er om een rechtsvorm gevraagd. In 95% van de gevallen zal dit een eenmanszaak zijn. De termen freelancer en ZZP’er zijn geen rechtsvormen. Dit wordt alleen in de volksmond vaak gebruikt.

ZZP administratie voor zelfstandige ondernemers

Voor een vast bedrag per maand (abonnement) ben je als zzp´er verzekerd van onbeperkt deskundig advies en actieve betrokkenheid. Vragen? ZZP-Next heeft de antwoorden. Ook handig: je boekhouding staat voortaan volledig online op een veilige plek in de cloud. Daardoor heb je altijd inzicht in actuele cijfers. Waar en wanneer je maar wilt.

ZZP-Next advies?

Als (startende) ZZP’er kan je recht hebben op een aantal fiscale aftrekposten. Deze aftrekposten verlagen je belastbare winst, waardoor je minder inkomstenbelasting hoeft te betalen. Onderstaand zijn er diverse fiscale voordelen waar je gebruik van kan maken. Graag leggen we deze aan je uit.

Startersaftrek
In de eerste 5 jaar als ondernemer heb je 3 maal recht op de startersaftrek. Deze bedraagt € 2.123 per jaar. Deze aftrek verlaagd je belastbare winst waardoor je minder belasting betaald. Om voor de startersaftrek in aanmerking te komen dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Je hebt recht op zelfstandigenaftrek;
 • In de 5 jaar voorafgaand aan het belastingjaar was je tenminste 1 jaar geen ondernemer;
 • In de 5 voorafgaande jaren heb je maximaal 2 maal gebruik gemaakt van de zelfstandigenaftrek.

Zelfstandigenaftrek
Als zelfstandig ondernemer kun je in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek. Deze aftrek verlaagt je belastbare winst waardoor je minder belasting betaald. De hoogte van de zelfstandigenaftrek is € 7.280 per jaar. Om hiervoor in aanmerking te komen dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen.

 • Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting;
 • Je voldoet aan het urencriterium; (Lees hierover in onze andere blog)
 • Je drijft de onderneming zelf on samen met anderen;
 • Je hebt aan het begin van het kalanderjaar de AOW-Leeftijd nog niet bereikt.

Willekeurig afschrijving
Als startende ondernemer kun je willekeurige afschrijving toepassen. Dat wil zeggen dat zelf kan bepalen in welke termijn je het bedrijfsmiddel gaat afschrijven. Om hiervoor in aanmerking te komen dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen.

 • Je onderneming is een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap;
 • Je hebt recht op de startersaftrek.

Als je aan bovenstaande voorwaarden hebt voldaan gelden de volgende voorwaarden:

 • Je mag alleen willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen die je kocht in de jaren dat je startersaftrek kon krijgen of in het jaar ervoor; (aanloopjaar)
 • Er mag niet willekeurig worden afgeschreven op bedrijfsmiddelen waarvoor je geen kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kunt krijgen.

Mkb- winstvrijstelling
De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op je winst. Je hebt recht op deze vrijstelling als je ondernemer bent. De mkb-winstvrijstelling bedraagt 14% van de winst. De winst wordt eerst verminderd de startersaftrek, en zelfstandigenaftrek. De winst die dan overblijft mag je verlagen met 14%.

ZZP administratie voor zelfstandige ondernemers

Voor een vast bedrag per maand (abonnement) ben je als zzp´er verzekerd van onbeperkt deskundig advies en actieve betrokkenheid. Vragen? ZZP-Next heeft de antwoorden. Ook handig: je boekhouding staat voortaan volledig online op een veilige plek in de cloud. Daardoor heb je altijd inzicht in actuele cijfers. Waar en wanneer je maar wilt.

ZZP-Next advies?

Het kan zijn dat je inkomen het ene jaar hoger of lager is dan in een ander jaar. Dat kan o.a. komen doordat je tijdelijk veel meer of minder opdrachten hebt gehad, je net gestart bent als ondernemer of nog een behoorlijke nabetaling hebt ontvangen van je werkgever. Hierdoor kan het zo zijn dat je inkomen het ene jaar in een hogere belastingschijf valt dan in een ander jaar. Als dit het geval is kan middeling een mooie uitkomst zijn.

Wat is middeling?

Bij middeling gaan we kijken wat het inkomen over 3 aaneengesloten jaren is geweest. Dit tellen we bij elkaar op en delen we door 3. Dan wordt de belasting opnieuw berekend. En wordt het te betalen bedrag aan inkomstenbelasting lager door deze berekening, dan krijg je een deel van de betaalde belasting terug. Let op hier zit wel een drempel in van € 545

Gaat middeling vanzelf?

Nee middeling gaat niet vanzelf. Als blijkt dat je voor middeling in aanmerking komt, moet hiervoor een middelingsverzoek worden ingediend bij de Belastingdienst.

Wanneer kan ik middeling aanvragen?

Middeling kan alleen achteraf worden aangevraagd. Zodra de definitieve aanslag Inkomstenbelasting is ontvangen kan je een middelingsverzoek indienen.

Hoe vaak kan ik middelen?

Middeling gaat over 3 jaren. Het is afhankelijk van je situatie wanneer je wel jaar wil middelen. Je mag een jaar ook maar eenmalig middelen.

Hulp nodig bij middeling?

Neem gerust vrijblijvend contact op met ZZP-Next Accountants B.V.

Veenendaal 6-11-2018

ZZP administratie voor zelfstandige ondernemers

Voor een vast bedrag per maand (abonnement) ben je als zzp´er verzekerd van onbeperkt deskundig advies en actieve betrokkenheid. Vragen? ZZP-Next heeft de antwoorden. Ook handig: je boekhouding staat voortaan volledig online op een veilige plek in de cloud. Daardoor heb je altijd inzicht in actuele cijfers. Waar en wanneer je maar wilt.

ZZP-Next advies?