Menu

Laatste BTW aangifte van het jaar

Als ondernemer komt het best vaak voor dat je privé ook gebruik maakt van zakelijke goederen en of diensten. Als je de BTW van deze goederen en of diensten hebt afgetrokken als voorbelasting dan moet je voor de BTW een deel hiervan terugbetalen.

Waarbij dit veel voorkomt is de auto van de zaak. Je hebt de auto zakelijk aangeschaft en je gebruikt deze ook privé.

De btw op de aanschaf, onderhoud en brandstof van deze auto mag als voorbelasting aftrekken. Indien je ook privé rijdt met deze auto moet je voor dit privé gebruik een correctie doen op de afgetrokken voorbelasting. Deze correctie bereken je aan de hand van een forfaitaire berekening.

 

Hoeveel bedraagt deze forfaitaire berekening?

De correctie privégebruik bedraagt 2,7% van de cataloguswaarde van de auto. Als je aannemelijk kan maken dat je minder BTW moet afdragen over je privé gebruik, dan mag je dit aantonen. Hiervoor dien je dan wel te kunnen onderbouwen wat het werkelijk prive verbruik is.

Voor een auto die vijf jaar in de onderneming in gebruik is en tot het bedrijfsvermogen behoort, bedraagt het forfaitaire bijtellingspercentage 1.5%

 

Waarom moet je deze correctie aanbrengen?

Dit komt voort uit de gedachte dat als je privé met de auto rijdt, je hiermee een voordeel hebt ten opzichte van andere.

 

Wil je meer weten over weten? Neem gerust contact op.

 

Alja Kohnen

ZZP – Next Accountants

 

ZZP administratie voor zelfstandige ondernemers

Voor een vast bedrag per maand (abonnement) ben je als zzp´er verzekerd van onbeperkt deskundig advies en actieve betrokkenheid. Vragen? ZZP-Next heeft de antwoorden. Ook handig: je boekhouding staat voortaan volledig online op een veilige plek in de cloud. Daardoor heb je altijd inzicht in actuele cijfers. Waar en wanneer je maar wilt.

ZZP-Next advies?

Wat hebben wij nodig voor de aangifte inkomstenbelasting 2021 (indien van toepassing):

Maak je deel uit van een gezin?

 • ben je getrouwd, geregistreerd partner of woon je samen?
 • de naam, geboortedatum en het BSN van de fiscaal partner
 • voornamen en geboortedata van kinderen

Inkomen

 • jaaropgaaf werkgever
 • jaaropgaaf uitkerende instantie
 • jaaropgaaf pensioenuitvoerder
 • overige inkomsten bv kleine onderneming of nevenactiviteiten

Ben je gescheiden?

 • Gegevens van ontvangen of betaalde alimentatie in 2021

Heb je een eigen woning?

 • jaaroverzicht van de hypotheek
 • jaaroverzicht van andere leningen voor de woning
 • eventueel jaaropgave bouwdepot
 • WOZ-waarde (beschikking 2020) met de peildatum 1 januari 2020

Heb je in 2021 een huis gekocht/verbouwd en een hypotheek afgesloten of gewijzigd?

 • taxatienota
 • nota van de notaris
 • afrekening afsluitprovisie + eventueel boeterente bank
 • gegevens NHG-provisie
 • Staat de oude woning nog te koop of is deze verkocht?
 • Heb je schenkingen ontvangen in verband met aankoop van de eigen woning?

Heb je in 2021 een huis verkocht?

 • Als er sprake van een restschuld eigen woning na verkoop; dan jaaroverzicht van deze restschuld
 • Nota van de notaris

Vermogen

 • jaaroverzichten bank met banksaldi per 1 januari 2021
 • jaaroverzichten van beleggingen per 1 januari 2021 (incl. in 2021 betaalde dividend-of andere

bronbelasting)

 • jaaroverzichten van andere leningen, saldi per 1 januari 2021
 • gegevens over overige vermogensbestanddelen, onroerende zaken, kapitaalverzekeringen etc. per

Bouw je inkomensvoorzieningen op?

 • betaalde bedragen in 2021 voor lijfrentevoorzieningen
 • eventuele opgaven van de uitkering wanneer je een polis hebt afgekocht
 • jaaropgaven van pensioenfondsen wanneer je een pensioen hebt opgebouwd
 • betaalde premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • inleg en opname levensloopregelingen in 2021

Heb je ziekte- of studiekosten gemaakt in 2021?

 • niet-vergoede-uitgaven voor artsen, tandarts, fysiotherapie, oogarts, alternatieve behandelingen, voorgeschreven medicijnen en ziekenhuis, dieetkosten, hulpmiddelen, inclusief vervoerskosten
 • onder aftrekbare ziektekosten vallen niet meer: premie en eigen risico zorgverzekering, uitgaven voor ooglaserbehandeling en bril, rollator en sommige andere hulpmiddelen en uitvaartkosten
 • Studiekosten voor jezelf of jouw partner (verplichte en noodzakelijk kosten van een opleiding, behalve hobbymatig) (reiskosten of aanschaf laptop/tablet zijn niet aftrekbaar)

Verhuur je een woning?

 • WOZ-waarde (beschikking 2021) met peildatum 1 januari 2020 van de verhuurde woning
 • Verhuur je meer dan 10 woningen dan kan je te maken krijgen met de verhuurdersheffing
 • Huuropbrengsten per woning

Heb je aftrekbare giften gedaan?

 • overzicht van de goede-doel-instellingen (ANBI-instellingen), met daarbij de bedragen die je hebt betaald

Voor de extra controle ontvangen wij graag de vooraf ingevulde gegevens van de belastingdienst. Deze kun je vinden door in te loggen met je DigiD bij mijnbelastingdienst.nl. Na een paar vragen krijg je de mogelijkheid of je de vooraf ingevulde gegevens wil downloaden. Deze graag in pdf downloaden en mailen naar administratie@zzp-next.nl.

ZZP administratie voor zelfstandige ondernemers

Voor een vast bedrag per maand (abonnement) ben je als zzp´er verzekerd van onbeperkt deskundig advies en actieve betrokkenheid. Vragen? ZZP-Next heeft de antwoorden. Ook handig: je boekhouding staat voortaan volledig online op een veilige plek in de cloud. Daardoor heb je altijd inzicht in actuele cijfers. Waar en wanneer je maar wilt.

ZZP-Next advies?

Wanneer zet ik mijn eenmanszaak om in een BV

 

Bij het starten van een onderneming maak je een keuze welke rechtsvorm het beste bij jou past. De meest voorkomende rechtsvormen in Nederland zijn de eenmanszaak en de BV.

De grootste verschillen tussen deze 2 rechtsvormen zijn de aansprakelijkheid en de fiscaliteit.

Veruit de meeste startende ondernemers kiezen voor de eenmanszaak. Doordat je bedrijf doorontwikkeld kan het zo zijn dat je naar een aantal jaren deze rechtsvorm niet meer zo goed bij je past.

De redenen om over te stappen van een eenmanszaak naar een BV kunnen zijn:

 • Aansprakelijkheid
 • Fiscaliteit

 

(Persoonlijke) aansprakelijkheid

Bij een eenmanszaak ben je zowel zakelijk als privé 100% aansprakelijk. Ook je partner kan aansprakelijk gesteld worden. Dit hangt af van of je op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent of niet. Bij de eenmanszaak is het privé- en ondernemersvermogen één.

Op het moment dat je een BV hebt en je kan je schulden niet meer betalen dan gaat de BV failliet en blijf jij als privé persoon buiten schot. Anders is het als het gaat om verwijtbare schulden (bestuurdersaansprakelijkheid).  Dan kan je nog steeds als privé persoon aansprakelijk gesteld worden. In de praktijk gebeurt dit zelden of nooit.

Bij de eenmanszaak loop je privé dus meer risico. Dit alleen is geen reden om gelijk een BV op te gaan richten. Veel ondernemersrisico’s zijn te beperken door goede algemene voorwaarden  en verzekeringen af te sluiten.

 

Fiscaliteit

Met een eenmanszaak val je onder de Inkomstenbelasting en heb je recht op een aantal fiscale voordelen. Denk hierbij o.a. aan de startersaftrek, zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling.

Bij een BV betaald de ondernemer drie verschillende belastingen, over de winst van de BV wordt 15% belasting betaald (boven de 395000 25% 2022). Daarnaast betaald de ondernemer inkomstenbelasting (door middel van loonheffing) over het DGA salaris dat hij moet opnemen. Over dit salaris ontvangt hij niet de fiscale voordelen die een ondernemer in de eenmanszaak wel heeft. Tenslotte betaald de ondernemer dividendbelasting van 26.9%. Naar mate de winsten in een BV hoger worden komt het omslagpunt dat een BV voordeliger is dichterbij.

Er is dus een moment dat de BV voordeliger wordt dan de eenmanszaak. Dit punt is echter niet in algemene zin te bepalen want het is afhankelijk van de hoogte van het benodigde DGA loon, de momenten waarop dividend moet worden uitgekeerd ed. Maar in algemene zin geldt wel dat een winst onder de 120.000 euro de BV bijna nooit voordeliger is. Uiteraard kunnen we dit berekenen

 

Directeur Groot Aandeelhouder DGA salaris

Nog even over de hoogte van het DAG salaris. Als DGA moet je jezelf een salaris toekennen dat je jezelf uitbetaald vanuit je BV. Dit noemen we het DGA salaris. De hoogte van het bedrag is in 2021 € 47.000.

Helaas kan je niet zomaar dit bedrag aannemen als salaris. In de Wet op de Loonbelasting is in artikel 12a beschreven hoe je dit salaris moet bepalen.

 • 75% van het loon uit meest vergelijkbare dienstbetrekking. Het gaat dan om de omvang (aantal uren) en aard van de werkzaamheden van de DGA.
 • Het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij dezelfde BV

Een ander functie van de BV kan zijn vermogen opbouwen.

Op het moment dat je rond kan komen van je DGA salaris en daarnaast nog een bedrag overhoud aan winst, kan je ervoor kiezen om dit als dividend uit te keren naar privé. Maar je kan er ook voor kiezen om dit dividend te laten staan in je BV en op deze manier vermogen op te gaan bouwen. Met dit vermogen kan je bv sparen, voorzieningen opbouwen voor bv pensioen of andere investeringen.

Laat je over de keuze wel of geen overstap naar een BV altijd vooraf goed informeren.

Meer weten?

Neem contact met ons op en wij helpen je graag.

ZZP administratie voor zelfstandige ondernemers

Voor een vast bedrag per maand (abonnement) ben je als zzp´er verzekerd van onbeperkt deskundig advies en actieve betrokkenheid. Vragen? ZZP-Next heeft de antwoorden. Ook handig: je boekhouding staat voortaan volledig online op een veilige plek in de cloud. Daardoor heb je altijd inzicht in actuele cijfers. Waar en wanneer je maar wilt.

ZZP-Next advies?

Wat is kleinschaligheidsinvesteringsaftrek?

Als je in 2021 tussen de € 2.401,= en € 59.170,= investeert in bedrijfsmiddelen, heb je recht op 28% investeringsaftrek. Investeer je méér dan € 59.170,=  daalt de aftrekpost. Let op: woonhuizen, grond en personenauto’s komen in de meeste gevallen niet in aanmerking voor deze aftrek.

 

Wat is een bedrijfsmiddel?

Bedrijfsmiddelen zijn zaken die je gebruikt in je onderneming die je niet wil verkopen. Je hebt deze nodig om je product te kunnen maken of je dienst te kunnen verlenen. Denk hierbij aan machines, gereedschap, inventaris, telefoon, laptop en in sommige gevallen transportmiddelen. De minimale waarde van het bedrijfsmiddel moet € 450,= exclusief btw bedragen.

Inkomstenbelasting

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek pas je toe in de Inkomstenbelasting en dit verlaagt je belastbare winst waardoor je minder Inkomstenbelasting hoeft te betalen.

Graag leggen we het uit met een voorbeeld:

Stel je bent toe aan een nieuwe computer en je twijfelt tussen 2 modellen. De aanschaf van de eerste is € 2.000,= en de andere is € 2.500,=. Bij de eerste kom je niet in aanmerking voor de KIA omdat het bedrag onder de € 2.401 zit. Bij het tweede model heb je recht op 28% KIA. Dit betekent een extra aftrekpost van € 700,=! Dat maakt de keuze waarschijnlijk een stuk makkelijker.

Voorbeeld: In 2021 heb je geïnvesteerd in een computer van € 2.000,= en je bent eigenlijk in de loop van 2022 toe aan een nieuwe telefoon. Dan is het zeker de moeite waard te overwegen om toch alvast in 2021 deze telefoon aan te schaffen. Doordat je deze telefoon en computer hebt aangeschaft kom je boven de € 2.401,= en heb je recht op 28% investeringsaftrek.

Mocht je dus al wat geïnvesteerd hebben in 2021 en je hebt voor begin 2022 nog meer te investeren op de planning staan, dan is het wellicht verstandig om deze investering iets naar voren te schuiven.

Meer weten?

Wil je meer weten? Neem contact met ons op en wij helpen je graag.

ZZP administratie voor zelfstandige ondernemers

Voor een vast bedrag per maand (abonnement) ben je als zzp´er verzekerd van onbeperkt deskundig advies en actieve betrokkenheid. Vragen? ZZP-Next heeft de antwoorden. Ook handig: je boekhouding staat voortaan volledig online op een veilige plek in de cloud. Daardoor heb je altijd inzicht in actuele cijfers. Waar en wanneer je maar wilt.

ZZP-Next advies?

 

Wat is BTW en hoe werkt het?

Nadat je bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als ondernemer ontvang je van de Belastingdienst bericht dat je BTW aangifte moet doen. Het meest voorkomende is een

kwartaal aangifte, maar het kan ook een maand of jaaraangifte zijn.

 

Wat is BTW precies?

BTW en omzetbelasting worden nog weleens door elkaar gebruikt. In de praktijk is dit hetzelfde.  Je verhoogt je omzet met BTW en vervolgens draag je deze BTW weer af aan de belastingdienst.

Aan de andere kant kan je de BTW die je betaald hebt over je zakelijke kosten aftrekken.

Voor de belastingdienst ben je eigenlijk een soort doorgeefluik.

In een rekenvoorbeeld licht ik dit graag toe.

Je verkoopt iets voor € 100. Dan moet je voor deze handeling een factuur maken. Dit wordt dan niet € 100 maar € 100 + 21% btw = € 121.

Als deze € 121 wordt betaald door jou klant dan is dat eigenlijk € 100 omzet voor jezelf en € 21 reserveer je voor de BTW die je in het eerst volgende kwartaal moet afdragen.

 

Welke tarieven bestaan er in Nederland?

Op dit moment geldt er een standaard BTW tarief van 21%. Daarnaast kennen we het laag tarief van 9%. Bij het leveren van o.a. voedingsmiddelen, boeken mag je het dit toepassen.

Lever je een van de volgende diensten dan kan je het laag tarief van 9% ook toepassen: reparatie kleding of fietsen, kapper, reparaties aan fietsen, logies of kampeerplaatsen, kunstenaars, sport en sauna.

Het 0% tarief gebruik je wanneer je goederen exporteert naar het buitenland.

De belastingdienst heeft een heel lijstje met eisen voordat je 0% of 9% BTW mag toepassen, check deze dus voordat je deze regeling toepast.

 

Hoe betaal je de BTW?

Je bent verplicht om periodiek aangifte BTW te doen. Voor de meeste ondernemers is dit per kwartaal. Dit moet gedaan worden in de eerste maand volgend op de laatste maand van het kwartaal. Kwartaal 3 loopt bijvoorbeeld van 1 juli tot en met 30 september. Dan dien je uiterlijk 31 oktober de BTW aangifte van het derde kwartaal in te dienen. Let op indien je moet betalen dient het bedrag ook uiterlijk 31-10-2021 te zijn bijgeschreven op de rekening van de Belastingdienst.

 

Kleine Ondernemersregeling (KOR)

Indien je niet meer dan € 20.000 omzet hebt in een kalenderjaar dan zou je de KOR kunnen aanvragen. Je ontvangt dan een BTW vrijstelling waardoor je geen BTW aangiftes meer hoeft te doen. Je berekend  geen BTW meer aan je opdrachtgevers. Maar je mag de betaalde BTW ook niet aftrekken.

 

Veenendaal 29 september 2021

 

ZZP administratie voor zelfstandige ondernemers

Voor een vast bedrag per maand (abonnement) ben je als zzp´er verzekerd van onbeperkt deskundig advies en actieve betrokkenheid. Vragen? ZZP-Next heeft de antwoorden. Ook handig: je boekhouding staat voortaan volledig online op een veilige plek in de cloud. Daardoor heb je altijd inzicht in actuele cijfers. Waar en wanneer je maar wilt.

ZZP-Next advies?

De (elektrische) fiets wordt steeds populairder.   

Hoe werkt dat als jij als ZZP’er een fiets op de zaak zou willen aanschaffen?

Indien je de (elektrische) fiets gaat gebruiken voor je woon-werkverkeer, heb je twee opties:

 • Een fiets aanschaffen als privévermogen
 • Een fiets als bedrijfsvermogen beschouwen (je dient deze dan wel minimaal 10% zakelijk te gebruiken) 

 

Graag leggen het fiscale verschil uit.

Fiets aanschaffen als privé persoon
Als je de fiets als een privé persoon aanschaft kun je de kosten zoals aanschaf, onderhoud e.d. NIET zakelijk opvoeren. Wel is het mogelijk om voor iedere zakelijke kilometer € 0,19 op te voeren als kosten. Het opvoeren van deze kosten verlaagd je winst waardoor je minder belasting betaalt.

Fiets van de zaak
Indien je de fiets minimaal 10% zakelijk gebruikt kun van je ervoor kiezen om de fiets zakelijk aan te schaffen. Alle kosten van de aanschaf, onderhoud verzekeringen e.d. kunnen dan zakelijk worden opgevoerd.
Je krijgt dan alleen wel te maken met een bijtelling, net zoals dat gebruikelijk is bij een auto op de zaak. Deze bijtelling bedraagt 7% van de consumentenprijs van de fiets (inclusief BTW).

Fiets fiscaal aftrekken
Wanneer de fiets duurder is dan € 450,= komt deze als vermogen op de balans te staan. Je gaat er dan dus ook over afschrijven.

Indien het totaalbedrag van je investeringen dat boekjaar meer is dan € 2400,= dan kom je ook in aanmerking voor de kleinschaligheidsaftrek van 28%.

Investeringsaftrek elektrische fietsen
Naast de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kan het zijn dat, als je een elektrische fiets aanschaft, je ook recht hebt op Energie investeringsaftrek en de Milieu investeringsaftrek.

Btw bij fiets van de zaak
Als je de fiets op naam van de zaak hebt gekocht dan mag je ook de BTW over deze aanschaf terug vragen.

Let hierbij wel op dat dit alleen geldt voor het deel dat je deze zakelijk gebruikt. Als jij de fiets voor 80% zakelijk gebruikt, mag je dus 80% van de betaalde BTW terugvragen.

Fiets privé of zakelijk aanschaffen?
Of de aanschaf van een fiets zakelijk of privé aantrekkelijk is, is per situatie verschillend. Dit hangt vooral af van het aantal kilometers dat je rijdt en de kosten van de fiets.

Wie een dure fiets koopt en weinig rijdt, kan de fiets beter als bedrijfsvermogen beschouwen en gebruik maken van de investeringsaftrek.

Soms is privéfiets voordeliger
Als je kiest voor een goedkopere fiets dan kan het verstandig zijn om deze in privé te kopen en de kilometers tegen € 0.19 op te voeren als kosten. Je mag voor iedere gereden kilometer € 0,19 aftrekken van je winst en als een fiets bijvoorbeeld vijf jaar meegaat, kan deze vergoeding best wel eens hoger uitvallen dan het totale bedrag aan afschrijvingen en fiscale aftrekposten van de fiets.

ZZP administratie voor zelfstandige ondernemers

Voor een vast bedrag per maand (abonnement) ben je als zzp´er verzekerd van onbeperkt deskundig advies en actieve betrokkenheid. Vragen? ZZP-Next heeft de antwoorden. Ook handig: je boekhouding staat voortaan volledig online op een veilige plek in de cloud. Daardoor heb je altijd inzicht in actuele cijfers. Waar en wanneer je maar wilt.

ZZP-Next advies?

Wanneer ben ik voor inkomstenbelasting een ondernemer?

Om ondernemer te zijn voor de inkomstenbelasting moeten je activiteiten zich afspelen in het economisch verkeer en moet er winst te verwachten zijn. Als je activiteiten zich afspelen in de hobby- of familiesfeer, ben je geen ondernemer voor de Inkomstenbelasting.

3 bronnen van inkomen

Voor de Inkomstenbelasting zijn er drie bronnen van inkomen:

 • Winst uit onderneming;
 • Loon uit dienstbetrekking;
 • Resultaat uit overige werkzaamheden.

Onder welke bron jouw inkomsten vallen, is afhankelijk van een aantal factoren. De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. 

Na de aanmelding bij de Kamer van Koophandel wordt de inschrijving beoordeeld. Waar dan bijvoorbeeld op wordt gelet, is:

 • Maakt je winst? Zo ja, hoeveel?

Als je alleen een heel lage winst hebt of structureel verlies lijdt, is het niet aannemelijk dat je winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.

 • Hoe zelfstandig is je onderneming?

Als anderen bepalen hoe je jouw onderneming moet inrichten en hoe je je werkzaamheden uitvoert, ontbreekt de zelfstandigheid en is er meestal geen sprake van een onderneming.

 • Hoeveel tijd steekt je in jouw werkzaamheden?

Als je erg veel tijd aan een activiteit besteedt zonder dat dat rendement oplevert, is er meestal geen sprake van een onderneming. Je moet daarentegen wel voldoende tijd aan je werkzaamheden besteden om deze rendabel te maken.

 • Wie zijn jouw opdrachtgevers?

Je streeft ernaar om meerdere opdrachtgevers te hebben, onder andere om betalings- en continuïteitsrisico’s te verminderen. Wanneer je meerdere opdrachtgevers hebt, neemt je afhankelijkheid van een of enkele opdrachtgevers af en neemt je zelfstandigheid toe.

 • Hoe maakt je jouw onderneming bekend naar buiten?

Je bent voor jouw bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn, moet je je voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclames, eigen briefpapier een website of uithangbord.

 • Loop je ‘ondernemersrisico’?

Bestaat er een kans dat jouw opdrachtgevers niet betalen?

 • Ben je aansprakelijk voor de schulden van jouw onderneming?

Als je aansprakelijk bent voor de schulden van jouw onderneming, dan ben je mogelijk ondernemer.

 

Heb je twijfels of je voor de inkomstenbelasting als ondernemer wordt gezien? Neem gerust contact met ons op en wij leggen het je graag uit.

ZZP administratie voor zelfstandige ondernemers

Voor een vast bedrag per maand (abonnement) ben je als zzp´er verzekerd van onbeperkt deskundig advies en actieve betrokkenheid. Vragen? ZZP-Next heeft de antwoorden. Ook handig: je boekhouding staat voortaan volledig online op een veilige plek in de cloud. Daardoor heb je altijd inzicht in actuele cijfers. Waar en wanneer je maar wilt.

ZZP-Next advies?

Wat is een voorlopige aanslag inkomstenbelasting en wat moet je doen?

Als je al een aantal jaren ondernemer bent, is de kans groot dat de Belastingdienst je een voorlopige aanslag Inkomstenbelasting oplegt. Ze kijken naar het laatst bekende jaar. Op basis van deze gegevens leggen ze de voorlopige aanslag op. Eigenlijk word je dus verzocht alvast belasting te gaan betalen over de winst van het lopende jaar.  Zodra het jaar is afgelopen en je de definitieve aangifte indient, wordt uiteraard het reeds betaalde gedeelte hiermee verrekend.  

Het zou natuurlijk goed kunnen dat je situatie in het huidige jaar heel anders is dan het jaar waarover de Belastingdienst de aanslag heeft opgelegd. Het is dus altijd zaak om de voorlopige aanslag goed te checken of laten bekijken. Vaak wordt er gedacht dat de Belastingdienst het allemaal wel zal weten.

 

Zijn er nu veranderingen in je persoonlijke omstandigheden of inkomensomstandigheden? Dan kan het verstandig zijn om een voorlopige aanslag aan te vragen, te wijzigen of stop te zetten.

 

Deze veranderingen kunnen zijn:

 • Je bent ondernemer geworden;
 • Je bent gestopt met ondernemen;
 • Je inkomen stijgt of daalt;
 • Je koopt een eigen woning;
 • Je verkoopt je eigen woning;
 • Je hypotheekrente is aangepast;
 • Je gezingssituatie verandert.

 

Starter

 

Als je zelf geen actie onderneemt, ontvangt je als startende ondernemer vaak niet gelijk een voorlopige aanslag. De Belastingdienst kijkt immers naar de laatste afgeronde aangifte. En toen was je natuurlijk nog geen ondernemer. Een van de meestgestelde vragen van starters, is hoeveel ze precies overhouden. En wat ze moeten reserveren voor de Belastingdienst. Dit zijn dan ook onderdelen waarin wij startende ondernemers willen begeleiden.

 

Wil je meer weten? Of heb je hulp nodig bij het wijzigen, aanvragen of stopzetten van de voorlopige aanslag? Wij helpen je graag.

ZZP administratie voor zelfstandige ondernemers

Voor een vast bedrag per maand (abonnement) ben je als zzp´er verzekerd van onbeperkt deskundig advies en actieve betrokkenheid. Vragen? ZZP-Next heeft de antwoorden. Ook handig: je boekhouding staat voortaan volledig online op een veilige plek in de cloud. Daardoor heb je altijd inzicht in actuele cijfers. Waar en wanneer je maar wilt.

ZZP-Next advies?

De belastingdienst stuurt tussen nu en eind januari 2020 de voorlopige aanslag Inkomstenbelasting 2019, waarin staat hoeveel belasting je moet betalen of terugkrijgt. Deze voorlopige aanslag is een schatting , gebaseerd op de gegevens uit de laatste belastingaanslag die je hebt ontvangen. Heb je in 2019 al maandelijks een bedrag betaald of terugontvangen, dan ontvang je automatisch
een voorlopige aanslag over 2019. De Belastingdienst kan niet inschatten of er wijzigingen zijn en gaat er dus van uit dat je situatie hetzelfde is als in 2018. De voorlopige aanslag wordt dan ook hierop gebaseerd. Zijn er nu veranderingen in je persoonlijke omstandigheden of inkomensomstandigheden? Dan kan het verstandig zijn om een voorlopige aanslag aan te vragen, te wijzigen of stop te zetten. Deze veranderingen kunnen zijn:

 • Je bent ondernemer geworden;
 • Je bent gestopt met ondernemen;
 • Je inkomen stijgt of daalt;
 • Je koopt een eigen woning;
 • Je verkoopt je eigen woning;
 • Je hypotheekrente is aangepast;
 • Je gezingssituatie verandert.

Heb je geen voorlopige aanslag ontvangen? En zou je dat wel graag willen? Dan is het nu al mogelijk om deze voor 2019 aan te vragen. Je hoeft hiervoor dus niet te wachten tot 2019 voorbij is.

Meer weten?

Wil je meer weten, of heb je hulp nodig bij het wijzigen, aanvragen of stopzetten van de voorlopige aanslag? Neem contact met ons op en wij helpen je graag.

ZZP administratie voor zelfstandige ondernemers

Voor een vast bedrag per maand (abonnement) ben je als zzp´er verzekerd van onbeperkt deskundig advies en actieve betrokkenheid. Vragen? ZZP-Next heeft de antwoorden. Ook handig: je boekhouding staat voortaan volledig online op een veilige plek in de cloud. Daardoor heb je altijd inzicht in actuele cijfers. Waar en wanneer je maar wilt.

ZZP-Next advies?

Er zijn veel onduidelijkheden over welke kosten precies zakelijk afrekbaar zijn. Dit zijn kosten die je zakelijk van je omzet mag aftrekken. Onder zakelijke kosten verstaan we alle kosten die je hebt moeten maken in het belang van je onderneming. Voorbeelden van zakelijke kosten kunnen zijn:

 • Telefoon;
 • Internet thuis;
 • Accountant;
 • Kantoorbenodigdheden;
 • Representatie;
 • Werkkleding (alleen onder bepaalde voorwaarden);
 • Auto (privé of zakelijk);
 • Werkruimte thuis (alleen onder bepaalde voorwaarden);
 • Kosten in de opstartfase van je onderneming.

Over een aantal zakelijke uitgaven mag de BTW niet worden afgetrokken. Denk hierbij aan:

 • Privé aankopen;
 • Eten en drinken in de horeca;
 • Relatiegeschenken.

Wil je weten of de gemaakte kosten van de zaak ook daadwerkelijk aftrekbaar zijn? Neem contact met ons op en wij helpen je bij de boekhouding.

ZZP administratie voor zelfstandige ondernemers

Voor een vast bedrag per maand (abonnement) ben je als zzp´er verzekerd van onbeperkt deskundig advies en actieve betrokkenheid. Vragen? ZZP-Next heeft de antwoorden. Ook handig: je boekhouding staat voortaan volledig online op een veilige plek in de cloud. Daardoor heb je altijd inzicht in actuele cijfers. Waar en wanneer je maar wilt.

ZZP-Next advies?