Hero

Belasting ZZP

×
Ga terug naar het overzicht
Belasting ZZP

Wil je starten als ZZP’er? Als ZZP’er zijn er diverse fiscale voordelen waar je gebruik van kan maken. Graag leggen we deze aan je uit in deze blog.

Startersaftrek als fiscaal voordeel

Als startende ondernemer kun je in aanmerking komen voor de startersaftrek. Deze bedraagt € 2.123. Hierdoor betaal je minder belasting. Om hiervoor in aanmerking te komen dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Je hebt recht op zelfstandigenaftrek;
 • In de 5 jaar voorafgaand aan het belastingjaar was je tenminste 1 jaar geen ondernemer;
 • In de 5 voorafgaande jaren heb je maximaal 2 maal gebruik gemaakt van de zelfstandigenaftrek.

Zelfstandigenaftrek

Als zelfstandig ondernemer kun je in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek. Hierdoor betaal je minder belasting. De hoogte van de zelfstandigenaftrek is € 5.030 per jaar. Om hiervoor in aanmerking te komen dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen.

 • Je bent ondernemer voor de inkomstenbelasting;
 • Je voldoet aan het urencriterium;
 • Je drijft de onderneming zelf on samen met anderen;
 • Je hebt aan het begin van het kalenderjaar de AOW-Leeftijd nog niet bereikt.

Willekeurig afschrijving

Als startende ondernemer kun je willekeurige afschrijving toepassen. Dat wil zeggen dat zelf kan bepalen in welke termijn je het bedrijfsmiddel gaat afschrijven. Om hiervoor in aanmerking te komen dien je aan de volgende voorwaarden te voldoen.

 • Je onderneming is een eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap of commanditaire vennootschap;
 • Je hebt recht op de startersaftrek.

Als je aan bovenstaande voorwaarden hebt voldaan gelden de volgende voorwaarden:

 • Je mag alleen willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen die je kocht in de jaren dat je startersaftrek kon krijgen of in het jaar ervoor; (aanloopjaar)
 • Er mag niet willekeurig worden afgeschreven op bedrijfsmiddelen waarvoor je geen kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kunt krijgen.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Als je in 2023 tussen de € 2.601 en € 63.716 investeert in bedrijfsmiddelen, heb je recht op 28% investeringsaftrek. Investeer je meer dan daalt de aftrekpost. Let op auto’s komen in de meeste gevallen niet in aanmerking voor deze aftrek.

Mkb- winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op je winst. Je hebt recht op deze vrijstelling als je ondernemer bent. De mkb-winstvrijstelling bedraagt 14% van de winst. De winst wordt eerst verminderd met de bovengenoemde aftrekposten.

Adviesgesprek aanvragen Ga terug naar het overzicht