Hero

Checklist Inkomstenbelasting 2021

×
Ga terug naar het overzicht
Checklist Inkomstenbelasting 2021

Wat hebben wij nodig voor de aangifte inkomstenbelasting 2021 (indien van toepassing):

Maak je deel uit van een gezin?

 • ben je getrouwd, geregistreerd partner of woon je samen?
 • de naam, geboortedatum en het BSN van de fiscaal partner
 • voornamen en geboortedata van kinderen

Inkomen

 • jaaropgaaf werkgever
 • jaaropgaaf uitkerende instantie
 • jaaropgaaf pensioenuitvoerder
 • overige inkomsten bv kleine onderneming of nevenactiviteiten

Ben je gescheiden?

 • Gegevens van ontvangen of betaalde alimentatie in 2021

Heb je een eigen woning?

 • jaaroverzicht van de hypotheek
 • jaaroverzicht van andere leningen voor de woning
 • eventueel jaaropgave bouwdepot
 • WOZ-waarde (beschikking 2020) met de peildatum 1 januari 2020

Heb je in 2021 een huis gekocht/verbouwd en een hypotheek afgesloten of gewijzigd?

 • taxatienota
 • nota van de notaris
 • afrekening afsluitprovisie + eventueel boeterente bank
 • gegevens NHG-provisie
 • Staat de oude woning nog te koop of is deze verkocht?
 • Heb je schenkingen ontvangen in verband met aankoop van de eigen woning?

Heb je in 2021 een huis verkocht?

 • Als er sprake van een restschuld eigen woning na verkoop; dan jaaroverzicht van deze restschuld
 • Nota van de notaris

Vermogen

 • jaaroverzichten bank met banksaldi per 1 januari 2021
 • jaaroverzichten van beleggingen per 1 januari 2021 (incl. in 2021 betaalde dividend-of andere bronbelasting)
 • jaaroverzichten van andere leningen, saldi per 1 januari 2021
 • gegevens over overige vermogensbestanddelen, onroerende zaken, kapitaalverzekeringen etc. per

Bouw je inkomensvoorzieningen op?

 • betaalde bedragen in 2021 voor lijfrentevoorzieningen
 • eventuele opgaven van de uitkering wanneer je een polis hebt afgekocht
 • jaaropgaven van pensioenfondsen wanneer je een pensioen hebt opgebouwd
 • betaalde premies voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • inleg en opname levensloopregelingen in 2021

Heb je ziekte- of studiekosten gemaakt in 2021?

 • niet-vergoede-uitgaven voor artsen, tandarts, fysiotherapie, oogarts, alternatieve behandelingen, voorgeschreven medicijnen en ziekenhuis, dieetkosten, hulpmiddelen, inclusief vervoerskosten
 • onder aftrekbare ziektekosten vallen niet meer: premie en eigen risico zorgverzekering, uitgaven voor ooglaserbehandeling en bril, rollator en sommige andere hulpmiddelen en uitvaartkosten
 • Studiekosten voor jezelf of jouw partner (verplichte en noodzakelijk kosten van een opleiding, behalve hobbymatig) (reiskosten of aanschaf laptop/tablet zijn niet aftrekbaar)

Verhuur je een woning?

 • WOZ-waarde (beschikking 2021) met peildatum 1 januari 2020 van de verhuurde woning
 • Verhuur je meer dan 10 woningen dan kan je te maken krijgen met de verhuurdersheffing
 • Huuropbrengsten per woning

Heb je aftrekbare giften gedaan?

 • overzicht van de goede-doel-instellingen (ANBI-instellingen), met daarbij de bedragen die je hebt betaald

Voor de extra controle ontvangen wij graag de vooraf ingevulde gegevens van de belastingdienst. Deze kun je vinden door in te loggen met je DigiD bij mijnbelastingdienst.nl. Na een paar vragen krijg je de mogelijkheid of je de vooraf ingevulde gegevens wil downloaden. Deze graag in pdf downloaden en mailen naar administratie@zzp-next.nl.

Adviesgesprek aanvragen Ga terug naar het overzicht